Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Rupacz
Miejsce urodzenia: Tarnowo
Data urodzenia: 10-04-1919
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne Ankieta osobowa ujawnionego dnia 19.04.1947 w PUBP w Łomży Rupacz Kazimierza od 1941 członka PZP-AK-WiN ps. "Orzeł". AP Białystok, sygn. 1427/60, ankieta osoby ujawnionej (DU-11306).
Teczka zagadnieniowa Teczka zagadnieniowa "P-13" wszczęta na podstawie materiałów dotyczących działalności członków AK-WiN na terenie byłego woj. białostockiego. Rupacz Kazimierz rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia jako podejrzany o "hamowanie normalnego rozwoju kółka rolniczego" w Tarnowie pow. Łomża. IPN Bi 011/4/1 (85/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnej Obserwacji Rupacz Kazimierz rozpracowywany przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Łomży jako osoba prowadząca "antysocjalistyczną, prawicową, wrogą działalność na wsi". SOS krypt. "Oporni" dnia 25.11.1961 przekształcono w Sprawę Operacyjnej Obserwacji. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Charakterystyka Kwestionariusz osobowy na członka AK Obwodu Łomża opisanej w charakterystyce nr 93. Rupacz Kazimierz od 1942 do września 1945 członek PZP-AK ps. "Orzeł" na terenie powiatu łomżyńskiego. Ujawnił się 19.04.1947 w PUBP Łomża. IPN Bi 019/123/2 (2/58)
Charakterystyka Kwestionariusz osobowy na członka organizacji podziemia niepodległościowego WiN Obwodu Łomża opisanej w charakterystyce nr 94. Rupacz Kazimierz ps. "Orzeł" w latach 1941-1942 członek Polskiego Związku Powstańczego, następnie AK. Od września 1945 członek WiN na terenie pow. Łomża. Ujawnił się 19.04.1947 jako szeregowy członek tej organizacji. IPN Bi 019/46/3
Charakterystyka Kwestionariusz osobowy na członka organizacji WiN Obwód Łomża opisanej w charakterystyce nr 94. Rupacz Kazimierz od 1941 do września 1945 członek PZP-AK ps. "Orzeł". Od września 1945 do chwili ujawnienia się członek WiN na terenie pow. łomżyńskiego. IPN Bi 019/45/2
.