Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Góralczyk
Miejsce urodzenia: Kętrzyn
Data urodzenia: 22-07-1915
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Helena
Znany/a też jako:

urodzony/a 22- 07-1908


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne Ankieta osobowa ujawnionego dnia 21.04.1947 w PUBP Grajewo Góralczyk Jana, od 1943 członka NSZ ps. "Groch". AP Białystok, sygn. 1427/19, ankieta osoby ujawnionej (DU-1374).
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna W latach 1949-1955 w operacyjnym zainteresowaniu PUBP Pisz jako były członek NZW ps. "Groch" działający w latach 1943-1947 na terenie powiatu grajewskiego. W latach 1950-1952 rozpowszechniał "fałszywe wiadomości przeciwko Polsce Ludowej i ZSRR" oraz o wybuchu III wojny światowej. Charakteryzowany jako "wrogo ustosunkowany do obecnej rzeczywistości i przemian społecznych" oraz spółdzielni produkcyjnych. Kontrolę zakończono "nieprzejawianiem wrogiej działalności". Materiały wybrakowano w 1987. IPN Bi 0089/191 (957/II)
Charakterystyka Kwestionariusz osobowy na członka organizacji NZW opisanej w charakterystyce nr 40. Góralczyk Jan ps. "Groch" członek NSZ-NZW na terenie pow. Grajewo. Ujawnił się w PUBP Grajewo dn. 21.04.1947. IPN Bi 019/80/2 (2/33)
Charakterystyka Kwestionariusz osobowy na członka NSZ Okręgu Białystok krypt. "Kalina" opisanej w charakterystyce nr 158. Góralczyk Jan ps. "Groch" od kwietnia do czerwca 1945 członek NSZ w miejscowości Danowo gm. Lachowo. IPN Bi 065/5/2 (776/IV)
Charakterystyka Kwestionariusz osobowy na członka organizacji podziemia niepodległościowego NZW Komendy Powiatu grajewo krypt. "Orkan" opisanej w charakterystyce nr 40. Góralczyk Jan ps. "Groch" od lipca 1945 do chwili ujawnienia się 21.04.1947 w PUBP w Grajewie członek NZW na terenie powiatu grajewskiego. IPN Bi 065/7/2 (778/IV)
.