Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Florkiewicz
Miejsce urodzenia: Kaszalówka
Data urodzenia: 29-08-1918
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Stanisława
Znany/a też jako:
Guzik

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Florkiewicz Władysław ps. "Guzik" od 1940 członek AK na terenie pow. Gostynin. W 1943 aresztowany przez żandarmerię niemiecką i wysłany do łagru karnego w Austrii. Po powrocie w 1946 wstępuje do Ruchu Oporu Armii Krajowej. Ujawnił się 16.04.1947 w PUBP Płock. Za powyższe w latach 1948-1955 rozpracowywany w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej przez PUBP/PUdsBP w Morągu. Sprawę zakończono z powodu niedostatecznej ilości materiałów kompromitujących. Akta o sygn. 1586/II zmikrofilmowano w dn. 28.03.1986, a następnie zniszczono w dn. 04.12.1987 za protokołem brakowania akt Nr 35/87. Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0089/267 (1486/II).
W latach 1950-1955 w zainteresowaniu PUBP w Gostyninie za działalność niepodległościową. Florkiewcz Władysław ps. "Guzik" od września 1940 członek AK na terenie pow. Gostynin. W 1943 aresztowany przez Niemców i wysłany do obozu karnego nr 2 Pinzgau w Austrii, który to wchodził w skład obozu Dachau gdzie przebywał do maja 1945. W kwietniu 1946 wstępuje do Ruchu Oporu Armii Krajowej biorąc udział w akcjach. Dnia 16.04.1947 ujawnił się w PUBP w Płocku. Sprawę zakończono z powodu "nieprzejawiania wrogiej działalności". IPN BU 0203/232/1-3 (3472/II).
.