Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2021 09:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Artur
Nazwisko: Jacko
Miejsce urodzenia: Cieszyn
Data urodzenia: 07-11-1956
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mariusz Jacko był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Konspirator” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 27.04.1981 pod nr. rej. KA 46601 przez Wydział III KW MO Katowice i prowadzonej następnie przez Wydział III-1 KW MO/WUSW Katowice. Sprawę założono na podstawie informacji operacyjnej, z której wynikało, że ww. pełniąc funkcję przewodniczącego Zarządu Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wydziału Organizacji Produkcji Politechniki Śląskiej w Katowicach, „prowadzi akcję propagandową na uczelni na rzecz poparcia Konfederacji Polski Niepodległej oraz uwolnienia jej czołowych działaczy”. Celem sprawdzenia było „ustalenie motywów podejmowania wrogich inicjatyw oraz szkodliwych akcji propagandowych”, rozpoznanie zakresu „negatywnego oddziaływania” i „podjęcie działań zmierzających do neutralizacji” ww. W dniu 26.01.1983 w związku z „uzasadnionym przypuszczeniem”, że ww. może inspirować środowisko akademickie do negatywnych politycznie wystąpień, SOS przekwalifikowano na KE. W ramach prowadzonej sprawy zastosowano perlustrację korespondencji oraz wykorzystano 5 tajnych współpracowników (TW). Kwestionariusz zakończono 16.08.1983, w związku z wyjazdem emigracyjnym ww. Sprawę zdjęto z ewidencji 05.09.1983 i zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 39782/II. IPN Ka 043/727 t. 1 (39782/II).
Akta internowania Mariusza Jacko, który został zatrzymany na podstawie decyzji III/69 z dn. 18.12.1981 ponieważ „jest inicjatorem i inspiratorem działań godzących w prawidłowe funkcjonowanie systemu władzy i organów administracji państwowej w kraju”. Zwolniony 24.07.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania. W dniu 24.01.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 39782/II. IPN Ka 043/727 t. 2 (39782/II).
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww. (zatrzymany w dn. 16.12.1981), który od 18.12.1981 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu, a od 18.05.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Zwolniony 24.07.1982 na podstawie decyzji nr 1195/82 o uchyleniu internowania. Akta o sygn. IPN Ka 41/297 to karta depozytowa ww. IPN Rz 57/304 (11/82), IPN Ka 41/297 (14/81).
W aktach paszportowych Mariusza Jacko znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę (Z-I-807/BT) do wszystkich krajów w okresie od 20.02.1982 do odwołania. Zastrzeżenie wniesione przez Wydział III KW MO Katowice zostało zarejestrowane w ewidencji operacyjnej 31.03.1982 pod nr. rej. KA 46601. Zastrzeżenie anulowano 21.06.1985, ponieważ „ustały przyczyny stanowiące podstawę zastrzeżenia”. IPN Ka 184/35349 (EACR 35349).
.