Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Warchoł
Miejsce urodzenia: Stalowa Wola
Data urodzenia: 28-05-1931
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Rozpracowania krypt. „Oporni” dotycząca rozpracowania organizacji pn. Młodzieżowy Ruch Oporu (MRO), prowadzona przez Referat V PUBP/ PUdsBP w Tarnobrzegu w okresie 07.11.1949 - 27.12.1956. Jerzy Warchoł występuje w sprawie jako komendant Placówki Rozwadów. W trakcie aresztowania w roku 1949 członków grupy zbiegł i ukrywał się do maja 1953. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 39415, a następnie 25.03.1970 pod sygn. 7690/II. IPN Rz 042/1867 (7690/II).
Charakterystyka nr 38 dotycząca organizacji MRO działającej na terenie powiatu tarnobrzeskiego w okresie od grudnia 1948 do listopada 1949. Celem organizacji była „walka z ustrojem Demokracji Ludowej, szerzenie wrogiej propagandy (...), występowanie przeciwko sojuszowi Polski ze Związkiem Radzieckim”. W aktach znajduje się m.in. kwestionariusz osobowy Jerzego Warchoła - w MRO pełnił funkcję dowódcy Placówki w Rozwadowie, zbiegł przed aresztowaniem (podczas likwidacji organizacji), ujawnił się 07.05.1953. Materiały opracował w roku 1978 Wydział „C” KW MO w Rzeszowie. IPN Rz 05/58.
.