Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Handzlik
Miejsce urodzenia: Marcyporęba
Data urodzenia: 21-01-1943
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stanisław Handzlik był rozpracowywany w ramach SOR "Kęsy" nr KR 23934. SOR "Kęsy" została założona z powodu strajku w sierpniu 1980 na Kombinacie HiL. Sprawę zakończono i akta złożono w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie 25.03.1981 pod sygn. 15208/II. Akta zniszczono w 1989. Akta o sygn. 15208/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kwiestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] S. Handzlik został zarejestrowany 18.12.1980 pod nr rej. KR 24313 w ramach KE. Rozpracowywany jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" na Kombninacie HiL. Rozpracowanie w ramach KE przekształcono 23.03.1981 w SOR krypt. "Świeca" dołączając materiały wcześniejszej SOR krytp. "Walcownik". Sprawę zakończono i akta złożono 23.07.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16372/II-gr. Materiały niekompletne. IPN Kr 010/12102 (16372/II-gr)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stanisław Handzlik był rozpracowywany w ramach SOS "Komisja" KR 28326 założonej 03.02.1984. Został zarejestrowany 13.11.1984 przez Pion V SB DUSW w Krakowie-Nowej Hucie pod nr KR 29850. SOS została przekształcona 17.03.1984 w SOR "Komisja”. S. Handzlik działał w TKRH - podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Kombinatu HiL. Materiały sprawy włączono 15.07.1988 do SOR "Strajk". Akta zniszczono 20.12.1989. Akta o sygn. 17383/II gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Na podstawie materiałów SOR "Komisja" SB DUSW w Krakowie Nowej Hucie rozpoczęła 29.04.1988 SOS "Strajk". Przekształcono w SOR 28.05.1988. S. Handzlik był rozpracowywany jako aktywny uczestnik strajku w HiL w okresie 26.04-04.05.1988. Akta złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie 12.12.1988 pod sygn. 17383/II-gr. Akta zniszczono w grudniu 1989. Akta o sygn. 17383/II gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie grupy sygnatariuszy apelu informującego o powstaniu Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka przeciw Przemocy w Krakowie. Akta zniszczono 03.10.1989, pozostał mikrofilm 17106/II-gr. IPN Kr 0101/368 (17106/2), mkf
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] S. Handzlik został zarejestrowany 04.12.1985 w ramach SOR krypt. "Rudy" nr KR 31865. Rozpracowywany z powodu działalności w strukturach KRH. Sprawę zakończono, akta zniszczono w jednostce operacyjnej 03.01.1990. Akta KR 31865 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] S. Handzlik występuje w aktach dot. Mieczysława Gila. Działał w podziemnych strukturach NSZZ "S", od 1986 w reaktywowanej jawnej KRH, w 1988 współorganizator strajku na Kombinacie HiL. Sprawę zakończono 12.12.1989. Część materiałów SOR "Szpak" zniszczono, pozostałe zarchiwizowano pod sygn. 17624/II. IPN Kr 010/12405 (17624/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] S. Handzlik występuje w materiałach SOR krypt. "Ikar". Kontrolowany operacyjnie z uwagi na kolportaż wydawnictw bezdebitowych PPN. Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 17561/II gr. IPN Kr 010/12350 t. 1-2 (17561/II gr.)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] S. Handzlik występuje w materiałach SOR "Nowotwór" KR 28540, prowadzonej przez Pion V DUSW SB w Krakowie-Nowej Hucie w związku z kolportażem wydawnictw bezdebitowych na terenie Kombinatu HiL. Sprawę skierowano do sądu. Akta złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie 16.04.1986 pod sygnaturą 16805/II, zniszczono w grudniu 1989. Pozostał mikrofilm 16805/II-gr. IPN Kr 0101/261 (16805/II) mkf.
Sprawa Obiektowa Sprawa Obiektowa "Stal" nr rej. KR 9610 została założona przez RSB Kraków-Nowa Huta 05.11.1970 na Kombinat Metalurgiczny HiL w Krakowie. Sprawę zakończono i materiały złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie 03.02.1990 pod sygn. 353/IV. IPN Kr 08/337 (353/IV)
Akta kontrolno-śledcze S. Handzlik był współorganizatorem strajku w HiL w grudniu 1981. Po pacyfikacji strajku działał w RKW NSZZ "S", zajmował się także kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Sprawa została skierowana do WPG w Krakowie, a następnie do Sądu WOW, który 03.08.1982 skazał S. Handzlika na 4 lata więzienia. Następnie, na podstawie amnestii 08.08.1984 darował resztę kary. Sprawę zamknięto i akta złożono 26.11.1982 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5465/III. IPN Kr 07/5211 (5465/III)
Akta kontrolno-śledcze Wykazy zatrzymanych w dn. 3.05.1985 r. w Krakowie przy ul. Floriańskiej podczas manifestacji z okazji święta 3 maja, oraz protokoły przesłuchań zatrzymanych. IPN Kr 07/5354 (5683/III-gr.)
Akta kontrolno-śledcze S. Handzlik kolportował wydawnictwa bezdebitowe i wzywał do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. Wydz. Śledczy WUSW w Krakowie przekazał sprawę Prokuratorze Rejonowej dla Dzielnicy Kraków Nowa Huta, która 27.12.1985 umorzyła śledztwo z powodu braku dowodów winy. Akta zostały złożone w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5702/III. IPN Kr 07/5367 (5702/III)
Akta kontrolno-śledcze Akta Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie w sprawie strajku na Kombinacie HiL w okresie 26.04.1988 do 05.05.1988. S. Handzlik został aresztowany tymczasowo 06.05.1988 i oskarżony o udział w strajku. Postępowanie umorzono 13.01.1989. IPN Kr 07/5522 t. 1-6 (5987/III-gr.)
Akta prokuratorskie S. Handzlik został oskarżony o to, że po ogłoszeniu stanu wojennego był współorganizatorem strajku w HiL oraz kontynuował działalność w podziemnych strukturach "Solidarności". Skazany wyrokiem Sądu WOW z 04.08.1982 na 4 lata więzienia. Na mocy amnestii 08.08.1984 Sąd WOW darował S. Handzlikowi resztę kary. IPN Kr 97/969 (Pg.Śl. II-65/82)
Akta prokuratorskie S. Handzlik występuje w aktach prokuratorskich, jako działacz Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność". Do akt dołączono analizę SOR „Działacz” nr Gd 32292 założoną na jednego z przywódców TKK. IPN Gd 77/11 t. 1 (Ds 10/85)
Akta prokuratorskie S. Handzlik występuje w aktach prokuratorskich, jako działacz Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "S". Akta dot. przygotowań do ogólnopolskiego strajku. IPN Gd 77/12 t. 1 (Ds 14/85)
Akta prokuratorskie Akta śledztwa Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Kraków Nowa Huta w sprawie rozpowszechniania przez S. Handzlika wydawnictw bezdebitowych oraz nawoływania do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. Postanowieniem Prokuratury z 27.12.1985 śledztwo zostało umorzone z powodu braku dowodów. IPN Kr 303/108 (1Ds 1348/85)
Akta prokuratorskie Akta śledztwa Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Kraków Nowa Huta w sprawie rozpowszechniania przez S. Handzlika wydawnictw bezdebitowych oraz nawoływania do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. Postanowieniem Prokuratury z 27.12.1985 śledztwo zostało umorzone z powodu braku dowodów. IPN Kr 303/107 (1Ds 1348/85)
Akta sądowe S. Handzlik 04.05.1985 został skazany przez Kolegium Rejonowe na 3 miesiące więzienia za udział w patriotycznej manifestacji, która odbyła się 03.05.1985 w Krakowie. Po odwołaniu S. Handzlika sprawa trafiła do Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty. Postanowieniem SR z 16.06.1985 został skazany na 2 miesiące więzienia z zaliczeniem na poczet kary aresztu od 03.05.1985. Zwolniony 03.07.1985 po odbyciu kary. IPN Kr 17/316 (II Kws. 5/85/S)
Akta penitencjarne S. Handzlik został osadzony w ZK Kraków Podgórze na podstawie orzeczenia Kolegium Rejonowego z dn. 04.05.1985, które skazało go na 3 miesiące aresztu z powodu udziału w manifestacji 03.05.1985. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia z dn. 19.06.1985 skazany na 2 miesiące aresztu. Zwolniony 03.07.1985 z powodu odbycia kary. IPN Kr 156/86 (593/85)
Akta penitencjarne Akta penitencjarne S. Handzlika osadzonego w ZK Strzelin. IPN Wr 149/279 (471/VIII/84)
Akta penitencjarne S. Handzlik został tymczasowo aresztowany 03.10.1985 z powodu druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych oraz nawoływania do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich. Zwolniony z aresztu na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Kraków Nowa Huta z dn. 18.11.1985. IPN Kr 081/489 (38/1034/85)
Akta administracyjne S. Handzlik występuje w aktach administracyjnych DUSW Kraków Nowa Huta, jako uczestnik strajku w HiL 26.04. do 05.05.1988. IPN Kr 050/46 (60/k)
Akta administracyjne S. Handzlik występuje w aktach administracyjnych Wydz. III KWMO w Krakowie z okresu 1978-1982. IPN Kr 056/92 (140/K)
Akta administracyjne Meldunki Wydziału V KWMO w Krakowie, m. in. dotyczące działalności S. Handzlika. IPN Kr 055/23 t. 1-5 (23/K)
Akta administracyjne Dokumentacja Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie w sprawie odtwarzających się w 1988 jawnych struktur NSZZ "Solidarność" w zakładach pracy, w tym na Kombinacie HiL. IPN Kr 050/34 (48/K)
Akta paszportowe Akta paszportowe Stanisława Handzlika. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-6874/82 wniesione na okres 05.01.1982 do 05.01.1984 przez Wydz. V KWMO w Krakowie z powodu aktywnej działalności w "Solidarności" oraz planowanego internowania. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-7180/83, wniesione na okres 14.01.1983-14.01.1985 przez Wydz. Śledczy KWMO w Krakowie z powodu wyroku Sądu WOW. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-9202/85 wniesione na okres 01.03.1985 do 01.03.1987 przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku z powodu działalności w Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej oraz próby zorganizowania ogólnokrajowego strajku protestacyjnego. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ wniesione na okres 16.04.1987 do 16.04.1989 przez Wydz. V WUSW w Krakowie z powodu działalności w konspiracyjnych strukturach "Solidarności" regionu Małopolska. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-0951/88 wniesione na okres do 01.07.1989 przez Wydz. Śledczy WUSW w Krakowie z powodu śledztwa nr RSD-24/88. Zastrzeżenie anulowano 25.04.1989. IPN Kr 37/205677 (EAKr 205677)
.