Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Czekaj
Miejsce urodzenia: Dańdówka
Data urodzenia: 15-07-1922
Imię ojca: Michał
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:

Okres służby w MO uwzględniono zgodnie z dyspozycjami przyjęcia i zwolnienia odnotowanymi na karcie ewidencyjnej. Na karcie tej widnieje także adnotacja, sporządzona na podstawie księgi ewidencyjnej funkcjonariuszy MO, zawierająca okres służby 16.02.1945-18.05.1945.
W zaświadczeniach wystawionych przez KW NMO Kraków 20.05.1977 i 3.03.1981 (IPN Ka 0262/564, b. p.) uwzględniono okres służby w MO zgodnie z dyspozycjami w karcie ewidencyjnej, natomiast w zaświadczeniu z 23.11.1981 (IPN Ka 0262/564, b. p.) zaliczono ciągłość okresu 26.02.1945-14.10.1946.
W ankiecie specjalnej z 18.05.1945 (IPN Ka 0262/564, b. p.) podał, że był komendantem MO w Jęzorze.
Przydział służbowy w WUBP w Krakowie pozostawiono w przebiegu służby zgodnie z formalnym przydziałem wskazanym w karcie ewidencyjnej (IPN Kr 0162) oraz karcie przebiegu służby i wniosku personalnym o zwolnienie z 25.10.1946 (IPN Ka 0262/564). Faktycznie, zgodnie z przekształceniami etatowymi WUBP, pełnił w 1946 służbę jako referent Sekcji III Wydziału III, z którego to stanowiska został zwolniony. Z adnotacji dokonanej na prośbie Z. Czekaja z 6.08.1946 (IPN Ka 0262/564, b. p.) skierowanej do szefa WUBP w Krakowie wynika, że w tym czasie był przydzielony do Wydziału IV.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
KP MO CHRZANÓW POSTERUNEK W JĘZORZE BRAK DANYCH brak danych 26-02-1945 15-05-1945
IPN BU 2460/1 k. 135 - karta ewidencyjna
IPN Kr 0162/1 k. 589 - karta ewidencyjna
IPN Ka 0262/564 23862/M-1 akta osobowe i karta
WUBP KRAKÓW WYDZIAŁ I, SEKCJA II REFERENT brak danych 18-05-1945 14-10-1946
.