Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Marian
Nazwisko: Janz
Miejsce urodzenia: Lwówek Śląski
Data urodzenia: 22-03-1956
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Jerzy Janz był zatrudniony w Fabryce Samochodów Małolitrażowych Zakład nr 2 w Tychach. Wstąpił do NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy w sierpniu 1980. W maju 1982 decyzją Naczelnika Wydz. V-1 KWMO Katowice nr 436/V-1 wskazany jako osoba do internowania w ramach akcji "Jodła", ponieważ 13.05.1982 wziął udział w strajku w zakładzie pracy. Internowany 16.05.1982 i osadzony w Areszcie KWMO Katowice, zwolniony 24.07.1982. IPN Ka 043/1091 (40216/II), IPN Ka 093/220 (694/C).
Akta Internowanego. W dn. 17.05.1982 Jerzy Janz został przewieziony i osadzony w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu, gdzie przebywał do dn. 24.07.1982, skąd został zwolniony na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 1461/82. Wpis na podstawie Karty depozytowej internowanego. IPN Ka 43/403 (24/82), IPN Ka 42/262 (24/82).
.