Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa Anna
Nazwisko: Szostakowska-Kolmer
Nazwisko rodowe: Szostakowska
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 19-12-1946
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Helena
Znany/a też jako:
Ewa Anna Szewczyk
urodzony/a 19- 12-1946 Bielsko-Biała
Imiona rodziców: Edmund Helena


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ewa Szostakowska była kontrolowana operacyjnie w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Puchacz” o nr. rejestracyjnym BB-3703, założonej dla operacyjnego zabezpieczenia Przedsiębiorstwa Doświadczalno-Produkcyjnego Szybownictwa „PZL Bielsko” w Bielsku-Białej. Sprawę prowadzono w latach 1979-1990 w Wydziale III "A"/V oraz Wydziale Ochrony Gospodarki WUSW w Bielsku Białej. W/w została zarejestrowana 16.10.1980 pod nr BB-4726 jako osoba do sprawy. W dn. 8.05.1981 została przerejestrowana do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Sekretarka”. W aktach Sprawy Obiektowej nie zachowały się materiały dokumentujące przebieg sprawy, jedynie wniosek o założenie i zakończenie. Akta złożono w archiwum pod sygnaturą 170/IV. IPN Ka 012/111 (170/IV).
Ewa Szostakowska była kontrolowana operacyjnie w okresie 8.05.1981-14.02.1984 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie "Sekretarka" jako osoba podejrzana o „propagowanie wrogich poglądów i działalność skierowaną przeciwko linii politycznej partii”. Sprawę zakończono z powodu zaniechania „wrogiej” działalności. Akta sprawy złożono w archiwum 14.02.1984. W dn. 15.01.1990 akta zostały zniszczone. Materiały o sygn. 1674/II zostały zniszczone. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne obejmujące informacje na temat osób internowanych w ramach Akcji „Jodła” z woj. bielskiego. Ewa Szostakowska-Kolmer została wskazana jako osoba „podlegająca zatrzymaniu” w dokumencie z 2.12.1980 jako aktywna działaczka bielskich struktur NSZZ „Solidarność” - była członkinią Komitetu Strajkowego „PZL-Bielsko” i pełniła funkcję sekretarki w regionalnych strukturach związku. Internowana na podstawie decyzji nr 208/S z 13.12.1981 wydanej przez Wydz. III „A” KWMO Bielsko-Biała. Zwolniona z internowania 24.07.1982. IPN Ka 017/57 (BB/INF/571/Śl) t. 8.
Ewa Szostakowska, internowana na mocy decyzji z 13.12.1981 w ramach akcji "Jodła" była przetrzymywana w Ośrodkach Odosobnienia w Cieszynie (nr ewid. 1/81) oraz w Darłówku (nr ewid. 10/82), skąd została zwolniona na mocy decyzji nr 178/S z 24.07.1982. IPN Sz 264/227 (10/82).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Zbiór” (nr BB-9313) prowadzona przez Wydział V WUSW w Bielsku-Białej dotyczyła faktu kolportażu „nielegalnych” wydawnictw na terenie Bielska-Białej. Sprawę prowadzono w okresie 26.07.1984-20.07.1985. Wykreślono z ewidencji operacyjnej 3.11.1986. Ewa Szostakowska występuje w materiałach jako osoba, która "kolportowała literaturę bezdebitową na terenie Bielska-Białej". Sprawę zakończono z powodu zaniechania „wrogiej” działalności i materiały w postaci 3 tomów i 2 paczek złożono w archiwum. Akta przekazano do Wydz. Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW Bielsko-Biała 8.01.1990, tydzień później akta zostały zniszczone. Materiały o sygn. 2611/II zostały zniszczone. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.