Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Jerzy
Nazwisko: Kubat
Miejsce urodzenia: Szalejewo Dolne
Data urodzenia: 24-02-1947
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Regina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zdzisław Kubat - w roku 1981 zatrudniony w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach w Komendzie Straży Przemysłowej - został wskazany przez SB z KW MO w Katowicach jako osoba przewidziana do internowania, ponieważ po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku w KWK „Wujek”. W Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu przebywał jednak tylko niecały jeden dzień (tj. 24.12.1981), ponieważ został ponownie przetransportowany do aresztu KW MO w Katowicach. W teczce akt znajdują się wypełnione druki dotyczące internowania Z. Kubata, jednak nie opatrzono ich ani datą, ani odpowiednimi numerami. IPN Ka 043/1115 (40243/II).
Akta personalne osoby internowanej w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu informują, że Zdzisław Kubat przebywał w tym miejscu internowania jeden dzień (dnia 24.12.1981), ponieważ jako osoba podejrzana w śledztwie (w tym czasie nie przedstawiono mu jeszcze oficjalnych zarzutów) został następnie przewieziony do aresztu KW MO w Katowicach. IPN Ka 43/16 (60/81), IPN Ka 41/108 (60/81).
W dniu 18.12.1981 Zdzisław Kubat został zatrzymany w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”. Był przetrzymywany kolejno w areszcie KM MO Katowice, areszcie KW MO Katowice, Ośrodku Odosobnienia Zabrze-Zaborze i ponownie w areszcie KW MO Katowice. Dnia 1.01.1982 został przewieziony do Aresztu Śledczego w Katowicach. Tego dnia prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. śledztwa prowadzonego w trybie doraźnym: Pg Śl-II-27/82) wydał decyzję o przedstawieniu zarzutów oraz o "tymczasowym aresztowaniu" oskarżonego. Zwolniony z aresztu dn. 10.02.1982 na podstawie wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach z dn. 9.02.1982. IPN Ka 34/86 (1/82) t. 1-2.
Od dnia 23.12.1981 Zdzisław Kubat figuruje w aktach kontrolnych postępowania przygotowawczego nr RSD-205/81 - prowadzonego przez Wydz. Śledczy KM MO Katowice pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej (WPG) w Gliwicach - w sprawie strajku w KWK „Wujek”. Dnia 28.12.1981 akta te przekazano do WPG w Gliwicach do dalszego postępowania. IPN Ka 708/1 (758/7) t. 1-2.
Akta prokuratorskie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach zawierają m.in. akta śledztwa nr PgŚl-II-27/81 - prowadzonego w trybie doraźnym w okresie od 23.12.1981 do 14.01.1982. Dnia 1.01.1982 Z. Kubatowi przedstawiono zarzuty, iż „w dniach 14-16.12.1981 na terenie zmilitaryzowanej KWK »Wujek« w Katowicach wziął udział w zorganizowanym tam strajku, organizując i kierując bojówkami stworzonymi przez strajkujących do walki z siłami porządkowymi”, tj. popełnił przestępstwo z art. 46 ust. 2 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym. IPN Ka 403/1 (PgŚl-II-27/81).
Zdzisław Kubat figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Brynów” (nr rej. 47695). Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. V KW MO Katowice od dnia 5.01.1982 do 14.05.1982 w związku z organizacją strajku w KWK „Wujek” - w pierwszych dniach po ogłoszeniu stanu wojennego. Jej akta złożono w archiwum KW MO w Katowicach po ogłoszeniu wyroku przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego. IPN Ka 036/2337 (38556/II).
W dniu 9.02.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt SOW-72/82) na sesji wyjazdowej w Katowicach, przyjmując za podstawę brak dowodów potwierdzających zarzuty aktu oskarżenia, uniewinnił Zdzisława Kubata od zarzucanego mu czynu. Dzień później Zdzisław Kubat został zwolniony z aresztu. IPN Wr 101/6302-6303, 6304 cz. 1 i 2 (SOW-72/82 t. 1-2, 3 cz.1 i 2).
.