Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Józef
Nazwisko: Grabowski
Miejsce urodzenia: Tarnowskie Góry
Data urodzenia: 25-11-1959
Imię ojca: Manfred
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Współzałożyciel, a następnie pierwszy przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (do stycznia 1981). W listopadzie 1981 r. wszedł w skład Studenckiego Komitetu Strajkowego AE. W lutym 1982 r. opracował tekst petycji do władz PRL, której treścią było żądanie zwolnienia internowanych studentów i pracowników naukowych AE, a następnie zbierał podpisy pod ww. petycją. W związku z powyższym został internowany na mocy decyzji nr III/170 z dn. 19.02.1982. IPN Ka 043/717 (39772/II) t. 1
Akta internowanego Po zatrzymaniu przewieziony do aresztu KW MO Katowice, a następnie do OO w Jastrzębiu-Szerokiej (dn. 23.02.1982, nr ewid. 9/82), a następnie do OO w Uhercach (dn. 23.03.1982, nr ewid. 14/82), skąd został zwolniony dn. 23.07.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 1197/82. IPN Rz 57/315 (14/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał utrzymywania kontaktów z byłymi aktywistami NZS, znanymi ze „szczególnie radykalnych postaw politycznych”. W ramach sprawy planowano kontrolować czynności podejmowane przez ww., jednak Wydz. III-1 zakończył sprawę w związku z informacją, że J. Grabowski w lutym 1983 r. wyemigrował do RFN. W ramach prowadzonej sprawy wykorzystano informacje tw, kontrolę korespondencji prywatnej, zastrzeżono wyjazdy zagraniczne (Z-I-866/BT) oraz przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze. Akta złożono w archiwum pod sygnaturą 39772/II. IPN Ka 043/717 (39772/II) t. 2
Akta paszportowe Kilka miesięcy po zwolnieniu z internowania J. Grabowski zwrócił się z prośbą do organów paszportowych o wyrażenie zgody na opuszczenie kraju w celu osiedlenia się w RFN. Po konsultacjach z Wydz. III-1, który poinformował o „antypaństwowej” działalności ww., Wydz. Paszportów wyraził zgodę na opuszczenie kraju. Janusz Grabowski wyjechał w lutym 1983 r. IPN Ka 620/85174 (EAKT 85174)
.