Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Andrzej
Nazwisko: Ostoja-Owsiany
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 11-02-1963
Imię ojca: Andrzej Antoni
Imię matki: Teresa Urszula


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa operacyjna Sprawa dot. uczestnictwa w „nielegalnym” przemarszu szlakiem I Kompanii Kadrowej im. J. Piłsudskiego, prowadzącym z Krakowa do Kielc. Ww. został ukarany grzywną przez Kolegium ds. wykroczeń przy Urzędzie Miasta i Gminy Jędrzejów. Mikrofilm o sygn. IPN Ki 025/1128 (12583/2), materiałów arch. o sygn. 12583/II brak.
Akta sprawy o wykroczenie Materiały dot. postępowania prowadzonego przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Urzędzie Miasta i Gminy Jędrzejów w związku z uczestnictwem w „nielegalnym” przemarszu szlakiem I Kompanii Kadrowej im. J. Piłsudskiego, prowadzącym z Krakowa do Kielc. Adam Ostoja-Owsiany został ukarany grzywną. IPN Ki 43/51 (1101/84)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 15.10.1985 zarejestrowany do SOS „Legionista II” w związku z „prowadzeniem działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawno-publiczny”. W listopadzie 1985 r. SOS przekształcono w SOR. Materiałów o sygn. 7528/II i 7528/2 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 04.09.1988 zarejestrowany do SOR „Ekipa”. Objęty działaniami operacyjnymi jako członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Konfederacji Polski Niepodległej. SOR dot. rozpracowania operacyjnego „nielegalnej” organizacji KPN działającej na terenie Łodzi. IPN Ld 084/6 t. 1, 2 (7867/II).
Materiały operacyjne Niezależne Zrzeszenie Studentów na terenie uczelni wyższych w Łodzi - działalność. Informacje, szyfrogramy, meldunki Wydziału III WUSW w Łodzi, charakterystyki i fotografie działaczy. W materiałach znajduje się charakterystyka i fotografia Adama Ostoi-Owsianego. IPN BU 2521/24
.