Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Sobczak
Miejsce urodzenia: Turek
Data urodzenia: 27-08-1963
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany w dniu 01.12.1988 do SOR w związku z pełnieniem funkcji członka Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” w Turku. Sprawa została zarejestrowana w dniu 15.10.1988 jako SOS, w dniu 19.11.1988 przekształcona w SOR. Sprawa dot. „wrogiej działalności w środowisku” Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” w Turku. IPN Po 035/1264 (1415/II).
.