Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Owczarek
Miejsce urodzenia: Pabianice
Data urodzenia: 21-06-1950
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 14.08.2009 dot. Andrzeja Owczarka: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności  z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Łd 364/08).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Andrzeja Owczarka. Internowany dn. 13.12 1981 przez Wydz. III KWMO w Sieradzu. Osadzony w ZK w Sieradzu, następnie w OO w Łowiczu. Przewodniczący Delegatury NSZZ „Solidarność” w Łasku. W aktach znajdują się: nakaz zatrzymania i doprowadzenia, decyzja o internowaniu, protokół przeszukania osoby internowanej, arkusz ewidencyjny internowanego, decyzja o uchyleniu internowania. Zwolniony z internowania 1.06.1982. IPN Ld 053/35 t. 39 (2/25/90).
Akta penitencjarne internowanego w OO w Łowiczu Andrzeja Owczarka. IPN Ld 24/142.
Zarejestrowany 17.03.1982 pod nr 4539 do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Kamikadze" przez Wydz. III KWMO w Sieradzu. KE został przekwalifikowany na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Sprawa dotyczyła podejrzenia o działalność Andrzeja Owczarka w strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie miasta Łask. 14.07.1983 prowadzenie sprawy przejęła KMMO/RUSW Łask. SOR zakończono 20.11.1989 i zarchiwizowano pod sygn. 1296/II. Materiały o sygn. 1296/II zniszczono w styczniu 1990 r., wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Andrzej Owczarek występuje w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. "Pozytywni" nr rej. 3517 prowadzonej w latach 1980-1988 przez Wydz. III-A/ V KWMO/WUSW w Sieradzu w celu kontroli operacyjnej NSZZ "Solidarność" Ziemi Sieradzkiej. Materiały sprawy złożono do archiwum pod sygn. 12/IV. IPN Ld 020/9 t. 1 (12/IV).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 14.08.2009 dot. Andrzeja Owczarka: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Łd 364/08).