Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał
Nazwisko: Dziejma
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 07-11-1908
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Arkusze ewidencji personalnej i życiorysy byłych członków AK oraz innych organizacji niepodległościowych działających w czasie II wojny światowej, internowanych do ZSRR w 1944. W aktach znajduje się m.in. karta E-15 z dn. 20.11.1952 informująca, iż Michał Dziejma był internowany do ZSRR w okresie: 1.12.1944-14.11.1947 za przynależność do AK. Zachował się również życiorys i arkusz z dn. 14.11.1947, według których ww. w okresie: listopad 1941-sierpień 1943 był zastępcą komendanta, a następnie komendantem obwodu AK (miasto Białystok) o ps. „Boruta”, w okresie: wrzesień-listopad 1943 przebywał w więzieniu w Białymstoku „jako podejrzany o pracę konspiracyjną, aresztowany przez Gestapo”, zaś od lutego do sierpnia 1944 był zastępcą inspektora, a następnie inspektorem AK obwód Zambrów-Ostrołęka. W dn. 1.12.1944 został zatrzymany przez organy Armii Czerwonej, a następnie izolowany w obozie w Skopinie do 19.04.1945, Stalinogorsku do 1.06.1946, Riazaniu do 6.07.1947 i Griazowcu do 3.11.1947. IPN BU 2254/2, cz. 1 (MSW 803/d t. 2)
Teczka zagadnieniowa Sprawa dot. badania przejawów nielegalnej działalności byłych członków AK-WiN z terenu woj. białostockiego. Michał Dziejma występuje w spisie osób, które w 1944 roku zostały internowane do ZSRR- przedmiotowy spis został wysłany przez MBP do Naczelnika Wydz. III WUBP Białystok w dn. 20.01.1949. Według informacji zamieszczonej w spisie ww. został 1.12.1944 internowany do ZSRR jako inspektor AK obwód Zambrów-Ostrołęka (Okręg AK Białystok). Używał ps. „Rogucki”, „Jerzy”, „Bartłomiej Siemnicki”, „Stefan Zaremba”. IPN Bi 011/3/1 (85/IV)
.