Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Józef
Nazwisko: Kijowski
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 14-12-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jolanta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawa wszczęta z powodu prowadzenia przez Janusza Kijowskiego działalności opozycyjnej m.in. aktywnego udziału w wydarzeniach marcowych 1968 oraz organizowania nielegalnych spotkań i wystąpień na Uniwersytecie Warszawskim. Ww. postulował min. rehabilitację uczestników tych wydarzeń oraz weryfikację oceny strajków, był działaczem ruchu „starszoharcerskiego”, komendantem Szczepu I Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Czarna Jedynka” działającej przy Liceum im. Reytana w Warszawie /hufiec Mokotów/. Działacze gromadzili się w grupy organizujące dyskusje na tematy społeczno-polityczne. Jedno ze spotkań nt. problematyki społecznej doktryny Kościoła odbyło się w dn. 11.12.1971 w Zalesiu Dolnym pod przewodnictwem J. Kijowskiego. Zostało ono rozwiązane przez SB KSMO Warszawa przy udziale MSW i KPMO Piaseczno, a szersza kontrola władz odpowiedzialnych za pracę drużyn harcerskich doprowadziła do „zneutralizowania” ich działalności. IPN BU 0224/645, IPN BU 01286/2661/J (3140/III, 3140/3).
Segregator Materiałów Wstępnych [SMW] + Sprawa prowadzona w celu „neutralizacji” działalności KSS KOR. W sprawie występuje m.in. Janusz Kijowski- reżyser filmowy powiązany z czołowymi działaczami opozycji politycznej. Według instrukcji z dn. 20.09.1984 J. Kijowski poddany został obserwacji ze względu na zamiar nawiązania bezpośrednich kontaktów i współpracy z odłamem prawicy francuskiej podczas pobytu w Belgii w 1984. Celem tych rozmów miało być sfinalizowanie umowy o współpracy politycznej. Ponadto J. Kijowski zaangażowany był przede wszystkim w organizację kanałów łączności, którymi mogłyby być przekazywane do kraju urządzenia poligraficzne i sprzęt radiowy. IPN BU 01824/13/D, IPN BU 01911/147 (J-10022)
Zabezpieczenie operacyjne [Zab.] W dn. 1.09.1984 zarejestrowany w kategorii Zabezpieczenie Operacyjne [Zab.] pod nr 87868 przez Wydz. II Departament I MSW. Brak informacji odnośnie charakteru zabezpieczenia (najprawdopodobniej dot. SMW krypt. Chemex"). Wyrejestrowano w dn. 2.01.1987. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.