Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Waldemar Jerzy
Nazwisko: Kraska
Miejsce urodzenia: Sokołów Podlaski
Data urodzenia: 04-09-1963
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Senator Senat RP 13-10-2019
Sekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia 01-08-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe (EASE 57785). Akt nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

25 Ppl/Lu/08 zarządzenie z dnia 14.10.2008 r. dotyczące Waldemara Jerzego Kraski – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.