Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan
Nazwisko: Drągowski
Miejsce urodzenia: Wysokie Mazowieckie
Data urodzenia: 13-05-1956
Imię ojca: Jan
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Śledztwo prowadzone pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg.Śl-II-39/81), zostało wszczęte w związku z ujawnieniem na terenie KWK „Andaluzja”, „Rozbark” i „Julian” ulotek „o treści sprzecznych z dekretem o stanie wojennym”. W dn. 13.01.1982 w związku z prowadzonym śledztwem, ww. został przesłuchany i oskarżony o to, że w dn. 13.12.1981 w Bytomiu, będąc pracownikiem zmilitaryzowanej KWK „Rozbark” i członkiem NSZZ „Solidarność”, wbrew postanowieniom dekretu o stanie wojennym, nie odstąpił od działalności związkowej przez to, że przewiózł maszynę do pisania, powielacz, farbę drukarską i 6 paczek papieru maszynowego celem druku ulotek „zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny”, oraz przeniósł 40 sztuk tych ulotek na teren KWK „Rozbark”, gdzie je przechował, a w dn. 14.12.1981 rozdał pracownikom kopalni. Śledztwo zakończono w dn. 25.01.1982 aktem oskarżenia. IPN Ka 29/608 (9201/III)
Akta internowania Internowany na podstawie decyzji ZK 16/81 z dn. 13.12.1981, ponieważ jako „organizator wieców i masówek” oraz „kolporter ulotek nawołujących do strajku okupacyjnego” zagrażałby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu. W dn. 18.04.1983 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40154/II, a w dn. 6.08.1987 zmikrofilmowano. IPN Ka 0169/104 (40154/2 mf)
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww. (zatrzymany w dn. 17.12.1981), który od dn. 19.12.1981 przebywał w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu. W dn. 13.01.1982, w związku z prowadzonym śledztwem sygn. akt Pg.Śl.-II-39/81, ww. przekazano do dyspozycji Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach, gdzie został przesłuchany, a następnie tymczasowo aresztowany i umieszczony w Areszcie Śledczym w Katowicach. IPN Ka 43/19 (15/81), IPN Ka 42/129 (12/81)
Akta sądowe W dn. 22.02.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt SoW 100/82), uznał ww. winnym popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu o stanie wojennym i za to skazał go na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres lat 3. W dn. 24.11.1982 Sąd SOW we Wrocławiu udzielił skazanemu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy. W dn. 12.05.1983 Rada Państwa skorzystała z prawa łaski w stosunku do ww. i uchwałą nr PU-1111-52-83 warunkowo zwolniła z reszty kary pozbawienia wolności, z wyznaczeniem okresu próby na 4 lata. W dn. 2.11.1989 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu „przebaczył i puścił w niepamięć” skazanie za występek z art. 46 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu o stanie wojennym oraz zarządził zatarcie skazania. W dn. 2.06.1992 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie (sygn. akt WO. 70/92) uniewinnił ww. od popełnienia przypisywanych mu czynów. IPN Wr 101/394, IPN Wr 101/395
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Materiały wytworzone w związku z aresztowanie ww., który w dn. 13.01.1982 został oskarżony z art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3 dekretu o stanie wojennym, tymczasowo aresztowany i przewieziony do Aresztu Śledczego w Katowicach. W dn. 22.02.1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego na karę 4 lat pozbawienia wolności. Od dn. 25.03.1982 przebywał w Zakładzie Karnym w Raciborzu, a następnie od dn. 7.06.1982 w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich. W dn. 28.09.1982 ww. został przewieziony do Zakładu Karnego w Kłodzku. W dn. 24.11.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu udzielił ww. przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności na okres 6 mies. W dn. 12.05.1983 uchwałą nr PU-1111-52-82, Rada Państwa zastosowała prawo łaski przez warunkowe zwolnienie ww. z odbycia reszty kary. W dn. 18.05.1983 akta dot. ww. przekazano do Zakładu Karnego w Strzelinie, gdzie w dn. 9.06.1983 zostały zakończone. IPN Wr 149/92
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Ww., który w okresie stanu wojennego za nieodstąpienie od działalności związkowej, został skazany na 4 lata więzienia, objęto kontrolą operacyjną z uwagi na „możliwość podjęcia w sprzyjających okolicznościach wrogiej działalności politycznej”. Celem KE była kontrola „zachowania figuranta w miejscu pracy i zamieszkania”, ustalenie czy utrzymuje związki z byłymi aktywistami NSZZ „Solidarność” oraz „neutralizacja jego ewentualnych negatywnych działań”. W związku z prowadzoną sprawą w dn. 19.04.1984 z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą i „ostrzeżono przed skutkami prawnymi powrotu do działalności politycznej sprzecznej z prawem”. W dn. 26.04.1984 KE został przekazany do dalszego prowadzenia do Wydziału V MUSW Bytom. Kontrolę zakończono w dn. 08.05.1987 w związku z „niestwierdzeniem wrogiej działalności”. W dn. 26.06.1987 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej i zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40154/II, a w dn. 6.08.1987 akta zmikrofilmowano. IPN Ka 0169/104 (40154/2 mf)
Akta paszportowe W aktach znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata, wniesionym przez Wydział Śledczy KWMO Katowice (Z-I-534/Bt), z uwagi na kontynuowanie działalności związkowej i kolportaż ulotek w okresie stanu wojennego. Zastrzeżenie zostało anulowane w dn. 14.11.1984. IPN Ka 188/121346 (EABT 121346)
.