Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Dolata
Miejsce urodzenia: Koźmin
Data urodzenia: 01-12-1965
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
02.11.1983 zarejestrowany pod nr. 11681 przez pion III RUSW w Krotoszynie jako osoba rozpracowywana w ramach SOR krypt. „Druhowie” z powodu „podejrzenia o wykonanie ulotki o wrogiej treści”. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. 14.02.1984 materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Kaliszu pod sygn. 1170/II, następnie wybrakowano za protokołem nr 12. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Kalisz, karta DE-14/0 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Kalisz, zapis pod poz. 11681 z dziennika rejestracyjnego WUSW Kalisz, zapis pod poz. 1170 z dziennika archiwalnego sygn. II WUSW Kalisz; karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW; zapisy z elektronicznej bazy danych ZSKO-88 i ZSKO-90.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ld 537/103491 (EAKL 103491).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Po 24/08 zarządzenie z dnia 13.10.2008 dotyczące Zbigniewa Dolaty – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.

.