Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Marek
Nazwisko: Piesiewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 25-10-1945
Imię ojca: Marian
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 20.03.2009 dotyczące Krzysztofa Marka Piesiewicza:  wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Wa 144/08/1).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dn. 6.05.1982 zarejestrowany przez Wydz. II Dep. III MSW jako kandydat na tajnego współpracownika. Sprawa była przekazywana do następujących jednostek: 23.07.1982 do Wydz. IX Dep. III, 30.06.1983 do Wydz. IV Dep. II, 12.06.1984 do Wydz. VII Dep. II. Krzysztof Piesiewicz jako adwokat na początku lat 80-tych wspierał działaczy opozycji. W 1981 r. został członkiem zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uwięzionym i ich Rodzinom „Patronat”. Podjął się obrony członka kierownictwa KPN. Zdjęto z ewidencji 4.05.1988. W materiałach brak dokumentów wskazujących na przeprowadzenie z ww. rozmowy werbunkowej. Akta o sygn. 21206/I-K zniszczono w 1990 r., zachował się mf. – sygn. IPN BU 001052/1726 (21206/1).
Krzysztof Piesiewicz występuje jako jeden z oskarżycieli posiłkowych w aktach w sprawie karnej przeciwko Grzegorzowi Piotrowskiemu i innym, oskarżenym z art. 148 § 1 kk o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. W aktach znajdują się kserokopie stenogramów przemówień oskarżycieli posiłkowych: Edwarda Wende, Krzysztofa Piesiewicza, Andrzeja Grabińskiego, Jana Olszewskiego. Załącznik do protokołu rozprawy z dnia 30.01.1985. IPN By 822/17 (II K 53/84), IPN By 823/12 (II K 53/84).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 20.03.2009 dotyczące Krzysztofa Marka Piesiewicza: wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Wa 144/08/1).

.