Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Kamont
Miejsce urodzenia: Leśniki
Data urodzenia: 23-04-1921
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Rozalia
Znany/a też jako:
Bronisław Markiewicz


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Arkusze ewidencji personalnej i życiorysy byłych członków Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodległościowych działających w czasie II wojny światowej, internowanych do ZSRR w 1944, którzy powrócili w 1947. W aktach znajduje się m.in. karta E-15 skierowana z Wydz. I Departamentu III KdsBP do Centralnej Kartoteki Departamentu X z dn. 10.09.1956 informująca, iż Kamont-Markiewicz Bronisław s. Pawła był wywieziony w 1944 do obozu w ZSRR jako polski oficer. Powrócił do Warszawy w dn. 4.11.1947. Zachował się również życiorys i arkusz ewidencji personalnej z dn. 5.11.1947, według których ww. w okresie: kwiecień 1944-16.08.1944 był dowódcą plutonu w składzie 30 Dywizji Piechoty AK działającego na terenie Lasów Nurzeckich i Puszczy Białowieskiej. Brał udział w walkach na froncie w rejonie Lasów Nurzeckich przeciwko Niemcom w okresie: czerwiec-lipiec 1944, zaś po marszu na Hajnówkę, Białowieżę i Warszawę został internowany 16.08.1944 do obozów w Riazaniu i Czerepowcu. IPN BU 2254/2 cz. 1 (MSW 762324-803/d t. 2)
Teczka zagadnieniowa Sprawa dot. badania przejawów nielegalnej działalności byłych członków AK-WiN z terenu woj. białostockiego. Bronisław Kamont występuje w spisie osób wysłanym przez MBP do Naczelnika Wydz. III WUBP Białystok w dn. 20.01.1949, które w 1944 roku zostały internowane do ZSRR. Według informacji zamieszczonej w spisie ww. wstąpił do AK w styczniu 1943 na terenie Bielska Podlaskiego. Posługiwał się ps. „Mściciel”. W kwietniu przeszedł do oddziału 30 Dywizji Piechoty AK Brześć, gdzie pełnił funkcję dowódcy plutonu do chwili internowania do ZSRR w dn. 16.08.1944. IPN Bi 011/3/1 (85/IV)
.