Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Wojciech
Nazwisko: Pieszak
Miejsce urodzenia: Wójcin
Data urodzenia: 23-04-1959
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Zenona


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczy internowania osób wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa po wprowadzeniu stanu wojennego w woj. słupskim. Marek Pieszak figuruje w "wykazie osób przeciwko którym wniesiono wnioski do Kolegium ds. Wykroczeń za udział w zakłóceniu porządku w dniu 31.08.1982 i którzy w trybie przyśpieszonym skazani zostali na kary grzywny z zamianą na areszt". Ww. został ukarany grzywną z zamianą na 50 dni aresztu. IPN Gd 002/35 t. 5 (50/IV)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie nielegalnej akcji protestacyjnej zorganizowanej 31.08.1982 w Słupsku po mszy św. w intencji Ojczyzny w Kościele Mariackim w Słupsku, której uczestniczy mieli udać się pod siedzibę Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» celem złożenia kwiatów. Marek Pieszak ukarany karą grzywny z zamianą na 50 dni aresztu figuruje w «wykazie osób zatrzymanych w areszcie KMMO Słupsk w dniu 31.08.1982 za udział w zakłóceniu spokoju i porządku». IPN Gd 012/46 (69/III)
.