Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Kazimierz
Nazwisko: Różański
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 18-02-1955
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Regina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta internowanych w okresie stanu wojennego z woj. toruńskiego. Internowany 18.12.1981 na wniosek Wydz. III "A" KWMO w Toruniu. Ww. należał do aktywistów, a następnie działaczy NSZZ «Solidarność» przy ZMB "Predom-Metron" w Toruniu wchodząc w skład Komisji Zakładowej. W połowie 1981 został oddelegowany do Zarządu Regionu, gdzie podjął pracę w Biuletynie Informacyjnym NSZZ «Solidarność» pt. "Wolne Słowo" jako fotoreporter i w pełni akceptował treści zawarte w tym piśmie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nadal utrzymywał kontakty z działaczami «Solidarności» i nie zaprzestał działalności związkowej. Zdecydowanie odmówił podpisania oświadczenia o zaniechaniu szkodliwej dla PRL działalności. IPN By 082/1 t. 10 (54/III)
Akta internowanego Internowany 19.12.1981 do Ośrodka Odosobnienia w Potulicach na mocy decyzji nr 184/81/OEA wydanej 18.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ "nie przestrzega porządku prawnego i prowadzi działalność zagrażającą interesom bezpieczeństwa państwa". 31.03.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku. Ze względu na sytuację rodzinną ww. otrzymał przepustkę na okres od 22.07.1982 do 22.08.1982. Zwolniony na mocy decyzji nr 223/82 o uchyleniu internowania wydanej 14.10.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN Gd 159/345
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie z powodu działalności na rzecz NSZZ «Solidarność». Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1079/II zniszczono 22.01.1990. Materiałów o sygn. 1079/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.