Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Eugeniusz
Nazwisko: Senkowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 10-12-1958
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Urszula


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 23.03.1982 zarejestrowany pod nr 42916 do SOR krypt. "Wichrzyciele" nr rej. 42836 prowadzonej od 13.03.1982 do 28.09.1982 na fakt kolportażu nielegalnych wydawnictw w Gdańsku. Sprawę zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 18170/II zniszczono. Materiałów o sygn. 18170/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym od 13.03.1982 do 06.05.1982 w sprawie gromadzenia, rozpowszechniania i przenoszenia plakatów o treści: "WRONA ORŁA NIE POKONA", "ŻĄDAMY WOLNOŚCI DLA PATRIOTÓW", "GENERALE SOLIDARNOŚĆ ZWYCIĘŻY", "POLSKA TO NIE CHILE" oraz sporządzania i przechowywania ulotek pt. "Świt". Zatrzymany 12.03.1982. Tego samego dnia przeszukano osobę i mieszkanie ww. W wyniku przeszukania ujawniono nielegalne ulotki. Przed wprowadzeniem stanu wojennego G. Senkowski pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KZ NSZZ «Solidarność» w Zakładzie Remontowym Energetyki w Gdańsku. W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ ("Wszystkie Kraje Świata") od 16.03.1982 do 15.03.1984 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w związku z toczącym się śledztwem. IPN Gd 013/138 (8553/III)
Akta nadzoru Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 13.03.1982 tymczasowo aresztowany. Oskarżony aktem sporządzonym 08.05.1982 o to, że "będąc członkiem NSZZ >Solidarność<, którego działalność została zawieszona w związku z wprowadzeniem na terytorium PRL stanu wojennego nie odstąpił od udziału w działalności tego związku przez to, że w okresie od pierwszych dni stycznia do 12.03.1982 w Gdańsku wspólnie z innymi osobami w celu rozpowszechniania sporządzał pisma: >Świt- retrospekcja<, >generale Solidarność zwycięży<, >polska to nie Chile<, >Żądamy wolności dla patriotów< i inne zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz rozpowszechniał je na terenie Gdańska". Po wyłączeniu ze sprawy jednej z osób ponowny akt oskarżenia sporządzono 26.07.1982. IPN Gd 267/7482
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 138/82) z 19.08.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych. Uchwałą Rady Państwa nr PU-1111-52-83 z 12.05.1983 warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 138/82) postanowieniem z 17.08.1983 na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983 skrócił okres próby wyznaczony indywidualnym aktem łaski do dnia 31.12.1985. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 27.10.1989 ww. "przebaczono i puszczono w niepamięć" skazanie z 19.08.1982. IPN Gd 253/9365-9368
Akta penitencjarne Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 13.03.1982 tymczasowo aresztowany w związku z postępowaniem prokuratorskim Pm.Śl.II-68/82 i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 138/82) z 19.08.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności i kary dodatkowe. Orzeczoną karę odbywał od 07.09.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. Zwolniony 24.05.1983 na mocy uchwały Rady Państwa z 12.05.1983 o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. IPN By 98/245 (39/748)
Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza [TEOK] Rozpracowywany w ramach TEOK po wstąpieniu do seminarium duchownego. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego i ZSKO.
.