Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Jan
Nazwisko: Sochaczewski
Miejsce urodzenia: Kosyń
Data urodzenia: 05-10-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Ludmiła


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczy internowania osób wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa po wprowadzeniu stanu wojennego w woj. słupskim. Zdzisław Sochaczewski figuruje w "wykazie osób przeciwko którym wniesiono wnioski do Kolegium ds. Wykroczeń za udział w zakłóceniu porządku w dniu 31.08.1982 i którzy w trybie przyśpieszonym skazani zostali za kary grzywny z zamianą na areszt". Ww. został ukarany grzywną z zamianą na 80 dni aresztu. IPN Gd 002/35 t. 5 (50/IV)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie nielegalnej akcji protestacyjnej zorganizowanej 31.08.1982 w Słupsku po mszy św. w intencji Ojczyzny w Kościele Mariackim w Słupsku, której uczestniczy mieli udać się pod siedzibę Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» celem złożenia kwiatów. Zdzisław Sochaczewski ukarany karą grzywny z zamianą na 80 dni aresztu figuruje w «wykazie osób zatrzymanych w areszcie KMMO Słupsk w dniu 31.08.1982 za udział w zakłóceniu spokoju i porządku». IPN Gd 012/46 (69/III)
.