Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Warowny
Miejsce urodzenia: Kwidzyn
Data urodzenia: 08-01-1957
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym od 02.09.1982 do 29.09.1982 w sprawie zbiegowiska publicznego w dniu 31 sierpnia 1982 w Gdańsku, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy MO. Zatrzymany 31.08.1982. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8262/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8262/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 02.09.1982 tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Oskarżony aktem sporządzonym 30.09.1982 o to, że "dnia 31.08.1982 w Gdańsku wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dokonali gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i mienie w ten sposób, że rzucał w nich kamieniami oraz innymi przedmiotami w kierunku ich samochodów celem uszkodzenia opon". Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K. 163/82) z 07.10.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych na okres 2 lat oraz podaniem treści orzeczenia sądowego do wiadomości publicznej. IPN Gd 60/12
Akta prokuratorskie Telex Prokuratury Generalnej dot. ścigania organizatorów i uczestników zajść ulicznych. Przeciwko Jerzemu Warownemu Prokuratura Rejonowa w Gdańsku prowadziła w trybie doraźnym postępowanie 4 Ds. 120/82 w sprawie udziału w zbiegowisku publicznym w Gdańsku w dn. 31.08.1982, za co 07.10.1982 został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych na 2 lata oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości. IPN Gd 76/12
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Arkusze informacyjne, opinie dotyczące internowanych, wnioski o uchylenie internowania, arkusze ewidencyjne. Jerzy Warowny figuruje w «wykazie osób zatrudnionych w różnych zakładach pracy represjonowanych za udział w zajściach ulicznych w dniu 31.08.1982». IPN Gd 0207/11 (911/2)
Dokumentacja ewidencyjna W związku z toczącym się przeciwko ww. postępowaniem Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku wniósł zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ ("Wszystkie Kraje Świata") w okresie od 05.10.1982 do 05.10.1984. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Uzupełnienie złożone przez pokrzywdzonego Ww. będąc wiceprzewodniczącym NSZZ «Solidarność» przy Przedsiębiorstwie Remontowym Sprzętu Wodno-Melioracyjnego w Gdańsku w dn. 31.08.1982 złożył kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. Tego samego dnia został aresztowany i po wyroku skazującego go w trybie doraźnym na 3 lata pozbawienia wolności i kary dodatkowe, został osadzony w Zakładzie Karnym w Potulicach. Został zwolniony 04.01.1983 na mocy aktu łaski Przewodniczącego Rady Państwa.
.