Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Galicki
Miejsce urodzenia: RUDNIK MAŁY
Data urodzenia: 15-08-1922
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Walentyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Stefan Galicki zatrzymany został 03.09.1947 (od lipca 1946 był już inwigilowany przez PUBP w Bielsku Podlaskim) jako aktywny członek AK-WiN. Dn. 09.09.1947 wszczęto dochodzenie i tymczasowo aresztowano w/w, a 27.09.1947 sporządzono akt oskarżenia. WPR w Białymstoku dn. 04.10.1947 zatwierdziła akt oskarżenia, a następnie 09.10.1947 przejęła sprawę i wszczęła śledztwo, a materiały dochodzenia uznała za materiał śledztwa. Śledztwo zakończono 13.10.1947 sporządzeniem aktu oskarżenia i skierowaniem sprawy do sądu. IPN Bi 07/860 (KSL-5314, 1620/III) i zapisy kartoteczno-ewidencyjne
Akta administracyjne Występuje w aktach jako członek AK-WiN (od 1942) pseud. "Gałązka". Ujawnił się 22.04.1947 w PUBP w Bielsku Podlaskim. AP Białystok, sygn. 1427/17, ankieta osoby ujawnionej (DU-9547) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta sądowe Stefan Galicki, członek AK od 1942, w okresie od sierpnia 1945 do ujawnienia się (22.04.1947) w WiN w Oddziale "Kreta". Wyrokiem WSR w Białymstoku z 03.11.1947 skazany m.in. za nielegalne posiadanie broni na karę 15 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na lat 5. Dn. 17.12.1947 NSW nie uwzględnił skargi rewizyjnej w/w i utrzymał wyrok WSR-u. Na mocy postanowienia z 31.03.1953 o zastosowaniu amnestii karę więzienia złagodzono do lat 10. Odbywał ją w Białymstoku, Sieradzu i Strzelcach Opolskich. WSR w Białymstoku 17.01.1955 orzekł zwolnienie warunkowe. Więzienie Strzelce I opuścił 21.01.1955. IPN Bi 212/1778 (Sr.707/47)
Sprawa operacyjna Akta sprawy operacyjnej dot. osób podejrzanych o przynależność do organizacji "Młota" prowadzonej przez Wydział III UBP m.st. Warszawy. W materiałach zachowały się: nakaz aresztowania Stefana Galickiego z 08.09.1947 wydany przez Wydział I Departamentu III MBP; pismo z 10.08.1948 Naczelnika Wydziału III UBP m.st. Warszawy do Naczelnika Wydziału III WUBP Białystok z zapytaniem, czy w/w został aresztowany przez PUBP w Bielsku Podlaskim; karta ewidencyjna S. Galickiego – więźnia – skazanego wyrokiem WSR w Białymstoku z 03.11.1947 na karę 15 lat więzienia. Materiały dotyczące w/w złożono w 1955 do archiwum za nr 1761/IV, a następnie przerejestrowano do nr 63/IV. IPN BU 0423/1295 (1761/IV, 63/IV)
Sprawa operacyjna Stefan Galicki pseud. "Gałązka", przechodzi w sprawie operacyjnej dot. "przynależności do nielegalnej organizacji WiN", jako członek oddziału pod dowództwem "Kreta". IPN Bi 012/1 (5/II)
Teczka zagadnieniowa Teczka zagadnieniowa "P-13" rejestrowana 22.09.1959 została wszczęta na podstawie materiałów spraw 5/55, 6/55 dot. działalności członków AK-WiN na terenie b. woj. białostockiego. Stefan Galicki występuje w wykazie zaświadczeń dla amnestionowanych z 02.06.1947 sporzadzonych w PUBP w Bielsku Podlaskim. IPN Bi 011/4/1 (85/IV)
Teczka zagadnieniowa W teczce dot. byłych żołnierzy AK oraz członków antykomunistycznych organizacji młodzieżowych pozostający w latach 1957-1966 w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w wykazie z 12 września1966 zachowało się nazwisko Stefana Galickiego ujawnionego członka AK-WiN. IPN BU 0296/239 t. 7
Charakterystyka W materiałach zachował się kwestionariusz ewidencyjny dot. Stefana Galickiego w okresie od lipca 1944 do września 1945 na terenie pow. Bielsk Podlaski członka AKO, a od października 1945 członka WiN w oddziale "Kreta". IPN Bi 019/128/3 (2/61)
.