Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alina Maria
Nazwisko: Caplewska
Nazwisko rodowe: Sieczko
Miejsce urodzenia: ŁOMŻA
Data urodzenia: 10-04-1936
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Leokadia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] W związku z otrzymanymi informacjami, iż na terenie Międzyrzeca Podlaskiego istnieje "nielegalna" organizacja młodzieżowa, Wydział V WUBP w Lublinie w 1951 wystąpił do PUBP w Radzyniu Podlaskim o podjęcie przedsięwzięć operacyjnych mających na celu ujawnienie "wrogiej działalności". Alina Sieczko znalazła się w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa, jako podejrzana o członkostwo w "nielegalnej organizacji" p.n. "Związek Ewolucjonistów Wolności", która to organizacja miała zajmować się m.in. sporządzaniem i kolportażem wrogich wobec ustroju ulotek, uszkadzaniem linii telefonicznych, czy urządzaniem zasadzek na funkcjonariuszy MO i UB. Po likwidacji organizacji w 1952 materiały sprawy były wykorzystywane do operacyjnej kontroli jej członków do 1966, kiedy to zostały złożone do archiwum Wydziału "C" KWMO w Lublinie. IPN Lu 08/183/1-2 (O/197)
Akta śledcze Zatrzymana 14.07.1952 i osadzona w więzieniu w Białej Podlaskiej za to, że od października 1951 do 14 lipca 1952 była członkiem "nielegalnej" organizacji młodzieżowej na terenie szkoły średniej w Międzyrzecu Podlaskim p.n. "Związek Ewolucjonistów Wolności" występując pod ps. "Nel". Śledztwo wszczęte 18.07.1952 prowadził PUBP w Białej Podlaskiej. Sporządzony akt oskarżenia przekazano do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie, która 19.11.1952 wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa i zarządziła zwolnienie w/w z więzienia. Materiały sprawy o sygn. Śl-19772 przerejestrowano na 5131/III. IPN Lu 011/585 (5131/III)
Teczka Podręczna Wg wniosku o złożenie do archiwum teczki materiałów dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej "Związek Ewolucjonistów Wolności" z 07.01.1966 zachowanego w materiałach arch. o sygn. IPN Lu 08/183/1 wynika, iż wszystkie osoby operacyjnie kontrolowane w tej sprawie zostały ujęte do wykazu, który znajdował się w prowadzonej przez KPMO w Radzyniu Podlaskim teczce podręcznej krypt. "Rój". Teczka ta została zarejestrowana w KWMO w Lublinie pod nr 2849 dn. 08.03.1963 w celu rozpoznania "wrogiego elementu wywodzącego się ze środowiska inteligencji i młodzieży na terenie pow. radzyńskiego". W zachowanej teczce sprawy krypt. "Rój" brak jest jednak wspomnianego wykazu i informacji o nim oraz o osobie Aliny Sieczko. Jedynie znajduje się krótka charakterystyka organizacji "Związek Ewolucjonistów Wolności". IPN Lu 018/79 (113/IV)
.