Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Izdebski
Miejsce urodzenia: POPŁAWY
Data urodzenia: 08-03-1935
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] W związku z otrzymanymi informacjami, iż na terenie Międzyrzeca Podlaskiego istnieje "nielegalna" organizacja młodzieżowa, Wydział V WUBP w Lublinie w 1951 wystąpił do PUBP w Radzyniu Podlaskim o podjęcie przedsięwzięć operacyjnych mających na celu ujawnienie "wrogiej działalności". Władysław Izdebski znalazł się w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa, jako podejrzany o członkostwo w "nielegalnej organizacji" p.n. "Związek Ewolucjonistów Wolności", która to organizacja miała zajmować się m.in. sporządzaniem i kolportażem wrogich wobec ustroju ulotek, uszkadzaniem linii telefonicznych, czy urządzaniem zasadzek na funkcjonariuszy MO i UB. Po likwidacji organizacji w 1952 materiały sprawy były wykorzystywane do operacyjnej kontroli jej członków do 1966, kiedy to zostały złożone do archiwum Wydziału "C" KWMO w Lublinie. IPN Lu 08/183/1-2 (O/197)
Akta śledcze Zatrzymany 16.07.1952 i osadzony w więzieniu w Białej Podlaskiej za to, że od kwietnia do dnia zatrzymania był członkiem "nielegalnej" organizacji młodzieżowej na terenie szkoły średniej w Międzyrzecu Podlaskim p.n. "Związek Ewolucjonistów Wolności" występując pod ps. "Brzoza". Prowadzone w sprawie śledztwo od 18.07.1952 zostało zakończone sporządzeniem aktu oskarżenia (30.09.1952), który zatwierdzony przez WPR w Lublinie 16.12.1952 przesłano do sądu. Materiały sprawy o sygn. Śl-16226 skomasowane z Śl-19789 przerejestrowano na 4695/III. IPN Lu 011/268 (4695/III)
Akta sądowe Dn. 30.09.1952 oskarżony o to, że "od kwietnia 1952 do dnia zatrzymania 16.07.1952 na terenie Międzyrzeca Podlaskiego usiłował przemocą zmienić ustrój państwa polskiego przez to, że był członkiem nielegalnej organizacji p.n. »Związek Ewolucjonistów Wolności«", w której działał pod ps. "Brzoza". Wyrokiem z 09.01.1953 WSR w Lublinie po zastosowaniu przepisów o amnestii z 1952 został skazany na karę 2 lat i 6 miesięcy więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek całego majątku. Karę więzienia odbywał w więzieniu w Lublinie (od 08.01.1953), w OPW Sosnowiec-Radocha (od 10.07.1953) i w OPW w Jaworznie (od 15.07.1953). Na mocy postanowienia WSR w Lublinie z 22.06.1954 został warunkowo zwolniony. OPW Jaworzno opuścił 29.06.1954. Dn. 10.02.1992 Sąd Wojewódzki w Lublinie uznał za nieważny wyrok WSR-u z 09.01.1953. IPN Lu 30/553 (Sr. 792/52)
Akta penitencjarne Wg księgi głównej więźniów więzienia w Lublinie został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Lublinie z 17.07.1952 i osadzony w tymże więzieniu dn. 08.01.1953 po doprowadzeniu z więzienia w Białej Podlaskiej. IPN Lu 3/32
Akta śledztwa Z zachowanych dokumentów wynika, iż w/w był rozpracowywany przez PUBP w Łukowie w ramach sprawy śledczej Śl-35517 w związku z wyrokiem WSR w Lublinie z dnia 09.01.1953 w sprawie przynależności do "nielegalnej organizacji" p.n. "Związek Ewolucjonistów Wolności". Materiały sprawy połączone z materiałami Śl-16226 złożono do archiwum Wydziału "C" KWMO w Lublinie (sygn. 4695/III). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka Podręczna Wg wniosku o złożenie do archiwum teczki materiałów dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej "Związek Ewolucjonistów Wolności" z 07.01.1966 zachowanego w materiałach arch. o sygn. IPN Lu 08/183/1 wynika, iż wszystkie osoby operacyjnie kontrolowane w tej sprawie zostały ujęte do wykazu, który znajdował się w prowadzonej przez KPMO w Radzyniu Podlaskim teczce podręcznej krypt. "Rój". Teczka ta została zarejestrowana w KWMO w Lublinie pod nr 2849 dn. 08.03.1963 w celu rozpoznania "wrogiego elementu wywodzącego się ze środowiska inteligencji i młodzieży na terenie pow. radzyńskiego". W zachowanej teczce sprawy krypt. "Rój" brak jest jednak wspomnianego wykazu i informacji o nim oraz o osobie Władysława Izdebskiego. Jedynie znajduje się krótka charakterystyka organizacji "Związek Ewolucjonistów Wolności". IPN Lu 018/79 (113/IV)
.