Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jolanta Emilia
Nazwisko: Hibner
Nazwisko rodowe: Drutowska
Miejsce urodzenia: Ząbki
Data urodzenia: 26-01-1951
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Senator Senat RP 15-10-2023
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej SUSW oraz karta Pz-4/1 z kartoteki Biura Paszportów MSW. Akta o sygn. IPN BU 1004/81449 (EAGW 81449). Dawna sygn. akt: EAWW 2954/Woł.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 64/08/3 zarządzenie z dnia 13.10.2008 dotyczące Jolanty Emilii Hibner – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.