Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold Stanisław
Nazwisko: Amiłowski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 04-06-1952
Imię ojca: Witold
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
5.04.1982 Witold Amiłowski został zarejestrowany przez Wydział V KWMO w Łodzi jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Roznosiciel” i nr. 45658. „Były v-ce przewodniczący K.Z. NSZZ >Solidarność<. W miejscu pracy brał udział w nielegalnych manifestacjach organizowanych przez podziemie”. W trakcie rozpracowywania funkcjonariusze SB przeprowadzili kilkukrotnie z ww. „rozmowy ostrzegawcze”, po których „odstąpił od prowadzenia wrogiej działalności”. 19.12.1984 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Łodzi pod sygn. 6322/II, a następnie w 1989 roku zniszczono. Materiały archiwalne zniszczono w roku 1989. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Teczka pracy tajnego współpracownika o pseudonimie "Derek", prowadzona przez funkcjonariuszy Wydziału III KWMO w Łodzi w latach 1981-1982. W informacji operacyjnej z 09.01.1982. uzyskanej od TW znajduje się krótka notatka dotycząca działalności m.in. Witolda Amiłowskiego. Wspomniany jako działacz Sekcji Włókna i Skóry „Solidarności” organizujący na własną rękę działania protestacyjne (wydawanie oświadczeń i drukowanie ulotek) wobec stanu wojennego. Ponadto w dalszej części powyższych materiałów archiwalnych znajduje się informacja dotycząca zabezpieczenia (wyniesienia przed 13.12.1981) maszyny do pisania. IPN Ld 0046/1020 (45233/I).
Materiały z lat 1982-1986 prowadzone przez Wydział III WUSW w Łodzi. Teczka pracy TW o ps. „Lechu" i nr. rejestracyjnym 45802 zawierająca m.in. informacje o kolportażu materiałów opozycyjnych (kalendarze, ulotki, znaczki okolicznościowe) prowadzonym przez Witolda Amiłowskiego. IPN Ld 0040/1724 (46166/I).
Witold Amiłowski figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 1636) na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do kompanii inżynieryjno-drogowej. Zwolniony przed zakończeniem ćwiczeń wojskowych 16.12.1982. IPN By 674/7.
Witold Amiłowski został zarejestrowany 18.12.1985 przez Wydział IV WUSW w Łodzi w kategorii „Zabezpieczenie" (Zab.). 20.12.1989 zdjęto z ewidencji z uwagi na „nieprzydatność operacyjną”, a następnie materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych. Materiały archiwalne zniszczono. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych.
.