Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Piotr
Nazwisko: Bartczak
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 29-06-1938
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Ofiary”, nr rej. 8587, prowadzona w okresie 24.12.1981 - 28.12.1983 przez Wydział V KW MO/WUSW w Kaliszu w związku z trzyminutowym strajkiem zorganizowanym 17.12.1981 w Fabryce Wyrobów Ażurowych „Haft” w Kaliszu w celu upamiętnienia rocznicy „wydarzeń grudniowych” 1970 na Wybrzeżu. Henryk Bartczak, członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, został zarejestrowany do sprawy 26.07.1982. SOR krypt. „Ofiary” została zakończona po uniewinnieniu H. Bartczaka i pozostałych oskarżonych przez sąd. Materiały sprawy zdjęto z ewidencji 09.06.1984 i złożono w archiwum pod sygn. 1246/II, a następnie zniszczono (protokół brakowania nr 12). Materiały o sygn. 1246/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa nr RSD 16/81 prowadzonego w okresie 21.12.1981 - 03.02.1982 przez Wydział Śledczy KW MO w Kaliszu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kaliszu (Ds. 2823/81) w związku z trzyminutowym strajkiem zorganizowanym 17.12.1981 w Fabryce Wyrobów Ażurowych „Haft” w Kaliszu w celu upamiętnienia rocznicy „wydarzeń grudniowych” 1970 na Wybrzeżu. Jednym z podejrzanych był Henryk Bartczak. Postępowanie zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Materiałów o sygn. 102/III brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych oraz akt sądowych IPN Ld 52/74 (II K 185/82).
Akta sądowe sprawy karnej nr II K 185/82 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu w okresie 22.02.1982 - 11.06.1982 przeciwko trzem członkom NSZZ „Solidarność” w Fabryce Wyrobów Ażurowych „Haft” w Kaliszu, m.in. Henrykowi Bartczakowi, oskarżonym o zorganizowanie 17.12.1981 na wydziałach dziewiarni i hafciarni trzyminutowego strajku w celu upamiętnienia rocznicy „wydarzeń grudniowych” 1970 na Wybrzeżu. Sąd nie uznał akcji za strajk i 11.06.1982 uniewinnił oskarżonych od zarzucanych im czynów. W wyniku rewizji wniesionej przez prokuratora rejonowego w Kaliszu Sąd Wojewódzki w Kaliszu (sprawa nr II KR 325/82) orzeczeniem z 17.02.1983 utrzymał wyrok w mocy. IPN Ld 52/74 (II K 185/82).
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KW MO w Kaliszu zawierające szyfrogramy z okresu 13.12.1981 - 14.04.1982 dot. internowań, „rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych” oraz śledztw prowadzonych w okresie stanu wojennego na terenie województwa kaliskiego. W szyfrogramie zastępcy ds. SB komendanta wojewódzkiego MO w Kaliszu do Biura Śledczego MSW z 28.12.1981 znajduje się informacja o przedstawieniu przez Prokuraturę Rejonową w Kaliszu zarzutów Henrykowi Bartczakowi w ramach śledztwa nr Ds. 2823/81 (RSD 16/81) dot. strajku w Fabryce Wyrobów Ażurowych „Haft” w Kaliszu. IPN Ld 0044/7 t. 75 (101/75).
Materiały administracyjne KW MO/WUSW w Kaliszu zawierające informacje i szyfrogramy dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego z okresu 01.01.1981 - 27.12.1983, przesyłane przez zastępcę ds. SB komendanta wojewódzkiego MO/szefa WUSW w Kaliszu do I sekretarza KW PZPR i Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych. W informacji z 26.01.1982, dotyczącej „prób reaktywowania działalności związkowej oraz szkodliwych aktów politycznych odnotowanych na terenie województwa kaliskiego w okresie od 13 grudnia 1981 r.”, Henryk Bartczak wymieniany jest w gronie organizatorów „krótkotrwałej przerwy w pracy” 19.12.1981 (właśc. 17.12.1981) w Fabryce Wyrobów Ażurowych „Haft” w Kaliszu, przeciwko którym Wydział Śledczy KW MO w Kaliszu wszczął 21.12.1981 śledztwo nr RSD 16/81. IPN Ld 0044/10 t. 2 (89/1-4).
.