Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Roman
Nazwisko: Kalisz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-02-1957
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Izabella
Dodatkowe informacje:

Ppl Wa 1/08/1/3 zarządzenie z dnia 07.10.2008 r. dotyczące Ryszarda Romana Kalisza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 22.10.1979 zarejestrowany w Samodzielnej Sekcji Ewidencji (SSE) Departamentu I przez Wydz. X Dep. I MSW pod nr 13079 jako figurant rozpracowania obiektowego o kryptonimie "Zagranica". Brak możliwości ustalenia charakteru rejestracji. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 14.06.1980 zarejestrowany pod nr 60218 przez Wydz. X Dep. I MSW w kategorii „zab.[ezpieczenie]” 24.10.1985 materiały dotyczące Ryszarda Kalisza przekazano do Wydz. IX Dep. III MSW i zmieniono kategorię rejestracji na „kand.[ydat]”. W dniu 13.10.1989 zdjęty z ewidencji z powodu „rezygnacji jednostki operacyjnej”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.