Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Murawko
Miejsce urodzenia: Suwałki
Data urodzenia: 26-08-1955
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Rozalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Józef Murawko został zarejestrowany w dn. 9.02.1989 przez Wydz. V WUSW Suwałki pod nr 6505 w ramach SOR krypt. „Czas” (nr rej. Su 6369) prowadzonej w okresie od 01.10.1989 do 18.08.1989 w związku z działalnością ww. w „Solidarności”. Prowadzenie sprawy zakończono z uwagi na niestwierdzenie „wrogiej działalności”. Materiały dotyczące przedmiotowej sprawy złożono do archiwum pod nr 807/II, a następnie zniszczono w 1989. Materiały o sygn. 807/II zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumenty - dar prywatny Zbiór dokumentów Tymczasowego Zarządu Regionu Pojezierze NSZZ „Solidarność” - zachował się m.in. komunikat Józefa Murawko dotyczący powołania Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej (MKO) NSZZ "Solidarność" w Suwałkach w dn. 11.01.1989, której celem było koordynowanie działań komórek związkowych w zakładach pracy. J. Murawko występuje w materiałach jako przewodniczący MKO NSZZ "Solidarność" Suwałki oraz członek Regionalnej Komisji Wykonawczej (RKW) NSZZ „Solidarność” Region „Pojezierze”. IPN Bi 397/417