Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Bolesław
Nazwisko: Biernacki
Miejsce urodzenia: Włodawa
Data urodzenia: 19-09-1932
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W latach 1980-1982 Zdzisław Biernacki był jednym z figurantów Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Tranzyt” (nr rej. 3933) prowadzonej przez SB z KW MO w Zamościu w związku z „operacyjną ochroną Wojewódzkiego Kompleksu Transportu przed wrogą bądź szkodliwą działalnością”. Prowadzenie tej sprawy zakończono dn. 4.02.1982. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W latach 1980-1983 Zdzisław Biernacki był jednym z figurantów Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Niezależni” (nr 4558). Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. III "A" KW MO w Zamościu w związku z działalnością NSZZ „Solidarność” na terenie Zamościa, Biłgoraja, Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego. Prowadzenie tej operacyjnej kontroli grupy działaczy NSZZ „Solidarność” zakończono dn. 10.03.1983. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 13.12.1981 Zdzisław Biernacki, działacz NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Energetycznym Zamość, został internowany na wniosek Wydz. V KW MO w Zamościu - na podstawie dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. Został osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie. Internowanie Zdzisława Biernackiego "uchylono 17.03.1982". IPN Lu 77/83 (1/III/82).
W roku 1982 Zdzisław Biernacki został zarejestrowany (pod numerem rej. 6753) jako jeden z figurantów Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Optymiści” (nr rej. 4462). Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. III "A" KW MO w Zamościu w latach 1982-1984. Powodem tej rejestracji była jego „działalność w nieformalnej grupie złożonej z byłych aktywistów >Solidarności<”. W roku 1984 Zdzisław Biernacki został przerejestrowany do odrębnego rozpracowania. Materiały SOS kryptonim „Optymiści” złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Zamościu do sygn. 955/II, a w roku 1990 zniszczono. Materiały o sygn. 955/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 18.02.1984 Zdzisław Biernacki, pracownik Zakładu Energetycznego w Zamościu, został zarejestrowany przez SB z Wydz. V WUSW w Zamościu do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Elektryk” (pod numerem 8870), ponieważ "był aktywnym działaczem NSZZ >S< przy zakładzie pracy". Tę operacyjną kontrolę ww. zakończono dn. 9.09.1988 z powodu „nie stwierdzenia wrogiej działalności”. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Zamościu pod sygn. 1875/II. IPN Lu 077/444 (1875/II).
Materiały ewidencyjne Wydz. Paszportów KW MO w Zamościu z roku 1982 zawierają m.in. zapis informujący, iż dnia 5 kwietnia 1982 Zdzisław Biernacki otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do WKŚ" (nr Z-I-71/82). To zastrzeżenie („do odwołania”) wniósł Wydz. V KW MO w Zamościu z przywołaniem art. 4 ust. 2 pkt. 4 ustawy o paszportach z dn. 17 czerwca 1959. Brak zapisu stwierdzającego datę odwołania tego zakazu wydawania paszportu. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.