Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Grzegorz
Nazwisko: Błaszak
Miejsce urodzenia: Inowrocław
Data urodzenia: 24-04-1957
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 15.11.1982 Mirosław Błaszak - wówczas pracownik KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju - został internowany na wniosek SB z Wydz. V-2 KW MO w Katowicach (na mocy art. 42 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym), ponieważ „drukował i kolportował ulotki, wchodził w skład nielegalnej grupy”. Internowanie ww. uchylono dn. 8.12.1982, tego samego dnia Mirosław Błaszak został "tymczasowo aresztowany" w związku z prowadzonym przeciwko niemu śledztwem. IPN Ka 043/491 (39518/II).
Akta postępowania przygotowawczego nr RSD 59/82 - prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Katowicach pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach - stwierdzają m.in., iż dnia 15.11.1982 oskarżony Mirosław Błaszak został zatrzymany i internowany przez KW MO w Katowicach w związku z jego „nielegalną działalnością”. W dniu 8.12.1982 ww. przedstawiono zarzut „działania w nielegalnej grupie” oraz „drukowania i kolportażu ulotek mogących wywołać niepokój publiczny”. Prowadzone śledztwo (przeciwko grupie 17 osób, w tym M. Błaszakowi) dotyczyło "przynależności w Jastrzębiu-Zdroju w okresie od 13.12.1981 r. do października 1982 r. do związku mającego na celu zniszczenie przy użyciu materiałów wybuchowych napisu PZPR na terenie Kopalni "Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu-Zdroju, kontynuowania działalności prawnie zawieszonego NSZZ "Solidarność", przechowywania materiałów drukarskich, drukowania i rozpowszechniania ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny, nielegalnego gromadzenia, przywłaszczenia i przechowywania materiałów wybuchowych, nakłonienia (...) do zgromadzenia i przywłaszczenia z terenu KWK "Manifest Lipcowy" materiału wybuchowego, sporządzenia i rozpowszechniania w Żorach w listopadzie 1982 r. ulotek nawołujących do podjęcia w kopalniach i bazach transportowych strajku w dniu 10.11.1982 r. oraz przywłaszczenia czcionek drukarskich na szkodę Zakładów Graficznych w Inowrocławiu". Sprawę tę przekazano na drogę sądową. Dnia 28.07.1984 materiały te zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Katowicach pod sygn. III-9344. Teczka tych akt (IPN Ka 029/699 t. 6) zawiera m.in. kopię aktu oskarżenia (sygn. Pg.Śl.-II-7/83) oraz kopię wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 21.04.1983 (sygn. SoW 80/83). IPN Ka 029/699 t. 1-17 (III-9344).
Akta sądowe Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z roku 1983 (nr So.W. 80/83) zawierają informację, że Mirosław Błaszak, pracownik KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju, został oskarżony o to, że w okresie obowiązywania stanu wojennego „drukował ulotki mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. W dniu 21.04.1983 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu ww. został skazany na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz na 30 tysięcy zł grzywny. IPN Wr 101/1174, IPN Wr 101/1183 (So.W. 80/83).
W dniu 29.11.1982 Mirosław Błaszak został zarejestrowany (pod numerem 51517) przez SB z Wydziału V-2 KW MO w Katowicach do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Introligator” (nr rej. 50701). Powód tej rejestracji i inwigilacji ww.: wWroga działalność antypaństwowa” na terenie Jastrzębia-Zdroju. SOR krypt. „Introligator” dot. operacyjnego rozpracowania kilkudziesięciu osób podejrzanych o "przynależność do nielegalnej grupy o nazwie Konfederacja Polski Niepodległej", zajmującej się drukiem i kolportażem antyrządowych ulotek na terenie Żor, Wodzisławia Śląskiego i Jastrzębia Zdroju, a także podejrzanych o "gromadzenie materiałów wybuchowych", "próbę wysadzenia napisu PZPR przy KWK "Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu Zdroju i planowanie dalszych takich akcji". W dniu 26.03.1984 prowadzenie tego rozpracowania zakończono, dn. 18.04.1984 materiały SOR krypt. „Introligator” złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Katowicach pod sygn. 40779/II. Teczka tych akt zawiera m.in. kilka egzemplarzy przejętych ulotek oraz odpisy z rozpraw członków "nielegalnej grupy" przed Sądem Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu - na sesji wyjazdowej w Katowicach. IPN Ka 048/1105 t. 1 (40779/II).
.