Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Roman
Nazwisko: Wierzbiński
Miejsce urodzenia: Starachowice
Data urodzenia: 07-04-1951
Imię ojca: Walerian
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Wierzbiński, do końca sierpnia 1981 wieloletni pracownik (technik mechanik) MPK w Starachowicach, współzałożyciel i działacz NSZZ "Solidarność" w tym przedsiębiorstwie w latach 1980-1982, figuruje w materiałach ewidencyjnych i kartotekach KW MO w Kielcach. W dniu 26.08.1982na karcie Mkr-2 odnotowano, iż Jerzy Wierzbiński „od dnia 1.09.1981 był zatrudniony w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ >Solidarność< w Kielcach delegatura w Starachowicach jako pracownik administracyjny (...). Materiały w Wydz. >C< KWMO Kielce do nr IIS/35". Te zapisy KW MO znajdują potwierdzenie w aktach pracowniczych (personalnych) Jerzego Wierzbińskiego (sygn. 826/II), które zostały przejęte przez SB i KW MO w Kielcach po dniu 13 grudnia 1981 i wprowadzeniu stanu wojennego. Z tych akt pracowniczych wynika także m.in., iż Jerzy Wierzbiński jako pełnoetatowy pracownik administracyjny Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Kielcach delegatura w Starachowicach był "odpowiedzialny za sprawy interwencji i informacji związkowej". IPN Ki 08/272 (826/II) i zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
.