Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Wojda
Miejsce urodzenia: Drobin
Data urodzenia: 20-05-1947
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 2.02.1981 Jerzy Wojda, zatrudniony wówczas w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych (MZRiP) w Płocku, został zarejestrowany przez SB z Wydz. V KW MO Płock w kategorii Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Bumerang” (nr 5449) - z powodu swej "aktywnej działalności" w NSZZ „Solidarność”. Dnia 24.08.1984 został wyrejestrowany z powodu zakończenia sprawy i objęcia go inną kategorią rozpracowania. Materiały złożono w Wydz. „C” WUSW Płock do nr 884/II, a następnie w roku 1990 zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Wydz. Śledczego KW MO w Płocku z roku 1983 zawierają m.in. zapisy, iż dnia 13.04.1983 Jerzy Wojda został aresztowany przez KW MO w Płocku pod zarzutem przynależności do „nielegalnego związku" NSZZ "Solidarność” i tym, że „sporządzał, przechowywał i rozpowszechniał pisma zawierające fałszywe wiadomości”. Był sądzony przez Sąd Rejonowy w Płocku z art. 271§ 1 w zw. z art. 273 § 1 i 2, 278 § 1 kk. i art. 282 oraz 58 kk. Areszt tymczasowy wobec Jerzego Wojdy uchylono 25.07.1983, a postępowanie wobec niego umorzono 30.08.1983 na mocy amnestii. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Dnia 29.08.1984 Jerzy Wojda został zarejestrowany przez SB z Wydz. III WUSW w Płocku w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny (nr 8728). Został objęty operacyjną kontrolą z powodu „wrogiej działalności politycznej”. Tę kontrolę zakończono w czerwcu 1987 z powodu "zaprzestania wrogiej działalności politycznej". Materiały zdjęto z ewidencji 12.06.1987 i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku do numeru archiwalnego 1388/II, a później zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Dnia 2.07.1987 Jerzy Wojda został zarejestrowany pod numerem 10602 przez SB z Wydz. III WUSW w Płocku w kategorii Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania krypt. „Legionista” (nr 11897). Był rozpracowywany z powodu „działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawno–publiczny”. Prowadzenie SOR krypt. „Legionista” zakończono w lutym 1990, a jej materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Występuje jako "podejrzany" w aktach Sądu Rejonowego w Płocku z roku 1983 - dotyczących grupy osób "podejrzanych o przestępstwo z artykułu 10, § 2, artykułu 58, artykułu 271 § 1 w związku z artykułem 273, § 1 i 2, artykułu 278, § 1 i artykułu 282, litera „a” kk o to, że od 1982 r. do kwietnia 1983 r. w Płocku, będąc członkami zdelegalizowanego związku „Solidarność” Region Płocki, którego istnienie i cel miały pozostać tajemnicą dla organów państwa, sporządzali, przechowywali i rozpowszechniali za pomocą ulotek fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić szkodę interesom PRL, podejmując przez to działanie w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów". IPN BU 1144/1 t. 1-19 (II Ko. 273/83).
.