Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Ryszard
Nazwisko: Wojtczak
Miejsce urodzenia: Kutno
Data urodzenia: 03-04-1950
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W latach 1984-1988 Andrzej Wojtczak - aktywny członek "nielegalnej" NSZZ "Solidarność" w Zakładach Metalurgicznych w Kutnie - figurował w aktach kontrolnych śledztwa SB w sprawie "przechowywania i kolportowania nielegalnych wydawnictw". Dnia 14.05.1984 został tymczasowo aresztowany przez WUSW w Płocku. Śledztwo (o numerze RSD 7/84) prowadził Wydz. Śledczy WUSW zarzucając A. Wojtczakowi „kolportaż nielegalnych wydawnictw” (z art. 273 § 2 kk). W czerwcu 1984 sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego. W dniu 25.07.1984 uchylono areszt tymczasowy wobec ww. a 10.08.1984 Prokuratura Wojskowa w Płocku umorzyła postępowanie - na mocy amnestii z 21.07.1984. W dniu 4.05.1988 materiały tego śledztwa i postępowania złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku pod sygn. 138/III. IPN BU 02944/107 (138/III).
Figuruje w materiałach ewidencyjnych Prokuratury Wojskowej w Płocku z roku 1984 - w karcie postępowania przygotowawczego. Prokuratura Wojskowa w Płocku prowadziła postępowanie przeciwko Andrzejowi Wojtczakowi w związku z zarzutem kolportażu „od grudnia 1981 do maja 1984 nielegalnych wydawnictw o treści antypaństwowej” (czyn karalny z art. 273 § 2 kk). W dniu 10.08.1984 to postępowanie umorzono na mocy amnestii z 21.07.1984. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 13.02.1985 Andrzej Wojtczak został zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) nr 9649 przez SB z RUSW Kutno. Prowadzenie tej sprawy zakończono 18.08.1989 z powodów „innych”. Następnie jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku pod sygn. 1970/II, a w okresie późniejszym "zniszczono komisyjnie". Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W aktach paszportowych KWMO/WUSW w Płocku z lat 1981-1989 - dotyczących Andrzeja Wojtczaka - widnieje m.in. zapis, iż ww. otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do WKŚ (Wszystkich Krajów Świata) o numerze Z-118/84 - w okresie od 20.08.1984 do 20.08.1986. Odmowa wydania paszportu nastąpiła na wniosek SB z RUSW Kutno. Powyższe "zastrzeżenie wyjazdów" anulowano dn. 28.02.1987. IPN BU PF1056/22128 (EAPL 022128).
.