Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Pietryk
Miejsce urodzenia: Bartoszyce
Data urodzenia: 28-08-1952
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta tymczasowo aresztowanego Grzegorz Pietryk został tymczasowo aresztowany, podejrzany o to, że „w dniu 06.01.1982 r. rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój lub rozruchy w ten sposób, że kilkuosobową grupę osób informował o tym, że internowani przebywają w zimnych celach i są bici”. IPN Po 89/158 (59724).
Akta śledcze Grzegorz Pietryk został objęty postępowaniem w związku z podejrzeniem o rozpowszechnianie na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie fałszywych wiadomości dot. osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Po 043/101 (101/III).
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 19.01.1982 został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych. Postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 06.12.1982 udzielono G. Pietrykowi przerwy w odbywaniu kary na okres 6 miesięcy. Uchwałą Rady Państwa z 05.05.1983 warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. Postanowieniem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 11.08.1983 darowano resztę kary na mocy amnestii z 21.07.1983. IPN BU 749/55.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Grzegorz Pietryk rejestrowany 25.01.1982 do sprawy, dot. negatywnej inicjatywy społeczno-politycznej wobec władz państwowych. Dnia 21.02.1984 materiały o sygn. 651/II włączono do Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. „Technik”. IPN Po 035/1270 (1421/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Grzegorz Pietryk został objęty kontrolą operacyjną jako były działacz „Solidarności” skazany za wrogą działalność w okresie stanu wojennego. Zakończono z uwagi na postępujący proces reform politycznych. IPN Po 035/1270 (1421/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Grzegorz Pietryk występuje w materiałach jako były działacz NSZZ „Solidarność” regionu konińskiego, członek powołanej 30.09.1986 Tymczasowej Regionalnej Rady NSZZ „Solidarność” w Koninie, z którym przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Sprawa dot. nielegalnej działalności byłych członków Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Koninie. IPN Po 035/1284 t. 9, 36-39 (1435/II).
.