Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej
Nazwisko: Rzepa
Miejsce urodzenia: Zagórze
Data urodzenia: 21-02-1909
Imię ojca: Karol
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledcze dot. M. Rzepy podejrzanego o niepoinformowanie organów państwa o istnieniu "nielegalnej" organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojne (PPSZ). Materiały złożono w archiwum do nr 13644/śl (31.03.1952), a następnie przerejestrowano do nr 4279/III (30.10.1968). IPN-Rz-050/1188 (4279/III)
Akta sądowe Akta sądowe prowadzone przeciwko w/w oskarżonemu o to, iż mając wiedzę o istnieniu organizacji o nazwie Polskie Powstańcze Siły Zbrojne mającej na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego oraz znając miejsca ukrywania się jej członków nie powiadomił władz. Wyrokiem WSR w Rzeszowie z dnia 09.04.1953 skazany karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, przepadek mienia i pozbawienie praw obywatelskich na 2 lata. Na mocy amnestii postanowieniem z dnia 12.12.1953 zmniejszono wymiar kary do 3 lat i 8 miesięcy więzienia. IPN-Rz-107/1442
Akta administracyjne M. Rzepa wymieniony jest w Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1953 oraz w Repertorium Pr II Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. IPN-Rz-65/25 t. 2, IPN-Rz-65/13
Materiały faktologiczne Charakterystyka nr 35 dot. organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojne działającej w latach 1950-1951 na terenie powiatu przemyskiego i przeworskiego. M. Rzepa postrzegany był, jako pomocnik wymienionej organizacji, oskarżony o to, iż wiedząc o istnieniu i działaniu PPSZ nie poinformował o tym władz. IPN-Rz-05/55
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna prowadzona na osobę M. Rzepy. Materiały sprawy złożono w archiwum do nr-u 1272/II, następnie włączono do nr-u 13644/śl. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.