Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał
Nazwisko: Piwowar
Miejsce urodzenia: Niechobrz
Data urodzenia: 29-09-1893
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledcze prowadzone na osobę w/w oskarżonego o przynależność do organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN), mającej na celu. m.in. przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego. W organizacji tej miał pełnić funkcję skrzynki pocztowo-kontaktowej. Materiały złożono w archiwum do nr 11902/śl (09.02.1952), a następnie przerejestrowano do nr 3978/III. IPN-Rz-050/1027 (3978/III)
Akta nadzoru prokuratorskiego Akta nadzoru prokuratorskiego prowadzone wobec M. Piwowara, w związku z przynależnością do organizacji WIN oraz oskarżeniem o próbę zmiany przemocą ustroju państwa. IPN-Rz-118/13
Akta sądowe Akta sądowe dot. osoby M. Piwowara, oskarżonego o to, że "w okresie od lipca 1946 do listopada 1947 należał do WiN (...)", pełnił w organizacji funkcję skrzynki pocztowo-kontaktowej oraz zbierał i przekazywał wiadomości dot. funkcjonariuszy MO, członków PPR, z obszaru gminy Racławówka. Wyrokiem WSR z dnia 23.12.1952 skazany na 8 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata oraz przepadek mienia. IPN-Rz-107/1379
Akta administracyjne M. Piwowar występuje w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (za okres 02.01.1951) oraz w Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1953. IPN-Rz-65/11, IPN-Rz-65/25 t. 2
Materiały ewidencyjne Aresztowany (23.10.1951) i osadzony w Więzieniu w Rzeszowie, następnie przetransportowany z dniem 11.07.1953 do Nowego Wiśnicza. Z dniem 04.04.1954 przewieziony do Więzienia w Potulicach. Zwolniony w dniu 17.02.1956. Karta DW-68 z kartoteki skazanych.
Materiały faktologiczne Charakterystyka nr 3 dot. organizacji WiN Okręgu Rzeszów. W materiałach znajduje się m.in. kwestionariusz osobowy M. Piwowara - członek WiN, pracując jako "magazynier RZPB Rzeszów (...) udostępnił prowadzony przez siebie magazyn na punkt kontaktowy organizacji". IPN-Rz-05/6
.