Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Józef
Nazwisko: Krasoń
Miejsce urodzenia: Kotowa Wola
Data urodzenia: 15-03-1920
Imię ojca: Adam
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:

W okresie 15.08.1944 - 07.10.1944 służba w MO poza BP.
Z raportu z 19.02.1951 wynika, że w tym czasie pełnil funkcję zastępcy naczelnika Służby Mundurrowej Kwatermistrzostwa WUBP w Krakowie.
11.10.1951 aresztowany przez Wydział ds. Funkcjonariuszy WUBP w Krakowie za kontakty i udzielenie informacji Tadeuszowi Gajdzie ps. "Tarzan", za zatajenie członkostwa w Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i AK oraz wstąpienie do służby w MO z polecenia AK. Następnie dyscyplinarnie zwolniony z BP. Osadzony w WKŚ w Krakowie przy ul. Montelupich. 30.09.1952 został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (Sr 192/52) na 10 lat pozbawienia wolności oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa za udzielanie informacji oddziałowi NSZ Tadeusza Gajdy ps. "Tarzan" o PMO w Zbydniowie oraz zaniechanie na przełomie 1946/1947 podjęcia działań zmierzających do aresztowania członka oddziału Stanisława Wianeckiego ps. „Kapela”. 3.04.1953 został skazany przez WSR w Krakowie (Sr 363/52) na 5 lat pozbawienia wolności za to, że nie zawiadomił przełożonych o zatrzymaniu go przez oddział NSZ Tadeusza Gajdy, ps. "Tarzan" co uniemożliwiło przeprowadzenie pościgu, oraz zaniechał aresztowania Stanisława Wianeckiego, członka wspomnianego oddziału, którego spotkał u znajomego. Na mocy ustawy o amnestii z 22.02.1947 wyrok został darowany. 03.04.1953 zostal zwolniony z WKŚ w Krakowie przy ul. Montelupich. Materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" KW MO w Krakowie pod sygn. 4476/III. (akta osobowe IPN Kr 057/846, kartoteka IPN Kr 00142 akta kontrolno-śledcze IPN Kr 07/4250, akta sądowe IPN Kr 110/4910)


Kursy i szkolenia:

W okresie marzec - kwiecień 1945 słuchacz Kursu Paszportowego przy KG MO w Warszawie,
W okresie 26.09.1946 - 20.12.1946 słuchacz IV Kursu Przeszkolenia Kierowników Jednostek MO w SO MO w Łodzi.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
KP MO TARNOBRZEG POSTERUNEK W ZBYDNIOWIE Z-CA KOMENDANTA 07-10-1944
IPN BU 2460/1 k. 214 - karta ewidencyjna
IPN Kr 057/846 2751/SB akta osobowe i karta
KW MO RZESZÓW WYDZIAŁ PASZPORTÓW BRAK DANYCH 15-03-1945
KW MO RZESZÓW WYDZIAŁ PERSONALNY, SEKCJA DYSCYPLINARNA SZEF 26-05-1945
KW MO RZESZÓW WYDZIAŁ SŁUŻBY ZEWNĘTRZNEJ, SEKCJA NADZORU ADMINISTRACYJNEGO SZEF 25-01-1946
KW MO RZESZÓW KURS PRZESZKOLENIA SZEREGOWYCH WYKŁADOWCA 03-07-1947
KW MO KRAKÓW WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA, SEKCJA MUNDUROWA STARSZY REFERENT MUNDUROWY 13-08-1948
WUBP KRAKÓW DO DYSPOZYCJI SZEFA 01-01-1949
WUBP KRAKÓW KWATERMISTRZOSTWO, SŁUŻBA MUNDUROWA STARSZY REFERENT EWIDENCJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI ppor. 01-02-1949 30-11-1951
.