Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Zdzisław
Nazwisko: Szablowski
Miejsce urodzenia: Nowa Sól
Data urodzenia: 05-08-1954
Imię ojca: Leon
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany w dniu 23.12.1985 pod nr 16311 przez RUSW w Nowej Soli jako osoba do SOR „Matryca” zarejestrowanej w dniu 20.01.1982 pod nr 13809 przez Wydz. III KWMO w Zielonej Górze. Od dnia 04.01.1984 sprawa była prowadzona przez RUSW w Nowej Soli. Sprawa dot. kolportażu „nielegalnych” wydawnictw sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”. Akta 5201/II zniszczono zgodnie z protokołem brakowania nr 65/90 z 11.01.1990. Akta 5201/II zniszczono 11.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa Objęty śledztwem RSD 8/85 dot. gromadzenia i rozpowszechniania „nielegalnych” wydawnictw „w celu wywołania niepokoju publicznego” na terenie Nowej Soli. Prokuratura Wojewódzka w Zielonej Górze zarejestrowała postępowanie pod nr Ds. 31/85. Dokumentacja dot. R. Szablowskiego została wyłączona z ww. śledztwa i włączona do śledztwa RSD 3/86 prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW w Zielonej Górze w okresie od 11.02.1986 do 17.02.1986. Prokuratura Wojewódzka w Zielonej Górze prowadziła postępowanie pod nr Ds. 12/86. W dniu 09.05.1986 Sąd Rejonowy w Nowej Soli uznał Ryszarda Szablowskiego winnym gromadzenia i przechowywania w celu rozpowszechniania czasopism i innych wydawnictw sygnowanych przez „podziemne” struktury „Solidarności” oraz prowadzenie „nielegalnej” zbiórki pieniędzy. Ww. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. Sąd Wojewódzki umorzył postępowanie na mocy amnestii z 17.07.1986. IPN Po 030/311 (6906/III)
Akta penitencjarne Osadzony w areszcie w związku z toczącym się postępowaniem Ds. 31/85, a następnie Ds. 12/86 dot. gromadzenia i rozpowszechniania „nielegalnych” wydawnictw „w celu wywołania niepokoju publicznego”. IPN Po 142/1488 (7725)
.