Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewald Ryszard
Nazwisko: Kudla
Miejsce urodzenia: Wodzisław Śląski
Data urodzenia: 29-09-1944
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa została wszczęta w związku z informacją dotyczącą „strajku okupacyjnego na powierzchni” zorganizowanego w dn. 13-15.12.1981 na terenie KWK „XXX-lecia PRL”. Strajkujący górnicy domagali się m.in. zaprzestania represji i aresztowań wobec członków i działaczy NSZZ „Solidarność”, przywrócenia swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych oraz odwołania stanu wojennego. Celem rozpracowania było „ustalenie osób winnych naruszenia dekretu o stanie wojennym i pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej”. Ww., który uczestniczył w organizowaniu strajku oraz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Strajkowego, w związku z prowadzoną sprawą, został aresztowany, oskarżony o przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym i skazany wyrokiem sądowym. Rozpracowanie zakończono w dn. 28.05.1982, a w dn. 30.07.1982 materiały SOR „Paweł” zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 38896/II. IPN Ka 036/2652 t. 3 (38896/II)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo prowadzone pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg.Śl.-II-38/81), zostało wszczęte w dn. 29.12.1981 w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym i dotyczyło zorganizowania w dn. 13-15.12.1981 na terenie KWK „XXX-lecia PRL” strajku okupacyjnego. W dn. 25.04.1984 akta sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9331/III. IPN Ka 029/695 (9331/III)
Akta sądowe Ww., w związku z śledztwem Pg.Śl.-II-38/81 został w dn. 6.01.1982 oskarżony z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym i tymczasowo aresztowany. W dn. 23.02.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt So.W. 99/82), uznał ww. winnym tego, że w okresie 13-15.12.1981 w Jastrzębiu Zdroju, jako członek NSZZ „Solidarność” przy zmilitaryzowanej KWK „XXX-lecia PRL”, nie zaprzestał działalności związkowej, organizował i kierował strajkiem, przyjął obowiązki wiceprzewodniczącego Komitetu Strajkowego, reprezentował załogę wobec dyrekcji i przedstawiciela WP, brał udział w przedłożeniu dyrekcji postulatów załogi i sprawował nadzór nad zabezpieczeniem dołu kopalni i skazał na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat, oraz karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat. IPN Wr 101/6321 (So.W. 99/82)
Akta sądowe Postanowieniem z dn. 08.08.1983, na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1983, Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu darował ww. karę 2 lat pozbawienia wolności i karę 2 lat pozbawienia praw publicznych. W dn. 30.06.1986 nastąpiło zatarcie skazania na mocy prawa. W aktach znajduje się informacja, że w dn. 30.06.1992 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie (sygn. akt Wo 98/92), uniewinnił ww. od popełnienia przypisanych czynów. IPN Wr 101/6322 (So.W. 99/82)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww., podejrzanego o popełnienie przestępstwa z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym. Aresztowany w dn. 06.01.1982. Od dn. 7.01.1982 ww. przebywał w Areszcie Śledczym w Bytomiu. Zwolniony w dn. 24.02.1982 na podstawie decyzji Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 23.02.1982. IPN Ka 86/7 (16/82)
Materiały administracyjne Materiały zawierają „teczki osób zwolnionych po 48 godzinach i osób aresztowanych bez internowania”. W aktach znajduje się „protokół przeszukania osoby” z dn. 06.01.1982 dotyczący Ewalda Kudli. IPN Ka 0120/4 (230/Śl)
Akta paszportowe W aktach znajduje się informacja, iż w związku z kontynuowaniem przez ww. działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego i jego pobyt w Areszcie Śledczym, Sekcja Paszportów w Bytomiu anulowała w dowodzie osobistym „wpis na kraje demokracji ludowej”. W aktach znajduje się także „zezwolenie na wyjazd stały za granicę do Szwecji w celu emigracji”, wydane w dn. 23.09.1982 „z uwagi na nieprzejednane stanowisko opiniowanego w kwestii działalności b. związku >Solidarność<, jak również nieufność wobec władz”. IPN Ka 197/4905 (EAJZ 4905)
Materiały ewidencyjne Objęty przez KMMO Jastrzębie Zdrój inwigilacją szczególną nr Kr-10/82 w związku z „podejrzeniem działalności antypaństwowej”. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.