Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan Stanisław
Nazwisko: Oczkowski
Miejsce urodzenia: Radomsko
Data urodzenia: 01-09-1936
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Olimpia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa nr 134/MŁ/53 prowadzonego w okresie 12.05.1953 - 26.06.1953 przez Wydział Śledczy UBP na miasto Łódź przeciwko nastolatkom podejrzanym o przynależność do Tajnej Organizacji Młodzieżowej i kolportaż ulotek o treściach „antypaństwowych”. Stefan Oczkowski, uczeń 4 klasy II LO w Łodzi, został 11.05.1953 zatrzymany i przesłuchany, a następnego dnia aresztowany. Akt oskarżenia przekazano 02.07.1953 do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Łodzi, która 10.07.1953 skierowała go do Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi. IPN Ld pf 12/4469 (12097/III).
Akta śledztwa nr 77/WŁ/53 prowadzonego w okresie 12.05.1953 - 30.07.1953 przez Wydział Śledczy WUBP w Łodzi przeciwko innym osobom, podejrzanym o przynależność do Tajnej Organizacji Młodzieżowej na terenie powiatu łaskiego. Stefan Oczkowski występuje w śledztwie w charakterze świadka. IPN Ld pf 12/1695 (5469/III), IPN Ld pf 12/1696 (5470/III).
Występuje w aktach śledztwa nr 78/WŁ/53 prowadzonego w okresie 12.05.1953 - 28.07.1953 przez Wydział Śledczy WUBP w Łodzi przeciwko innej osobie, podejrzanej o przynależność do Tajnej Organizacji Młodzieżowej, której członkiem był również Stefan Oczkowski. IPN Ld pf 12/1697 (5471/III).
Akta sprawy karnej nr Sr. 190/53 prowadzonej w okresie 17.07.1953 - 31.07.1953 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi przeciwko grupie nastolatków oskarżonych o przygotowania do „obalenia przemocą ustroju Polski Ludowej” poprzez przynależność do Tajnej Organizacji Młodzieżowej, w ramach której rozpowszechniali ulotki o treści antypaństwowej. Stefan Oczkowski został skazany 31.07.1953 na 2 lata pozbawienia wolności. Najwyższy Sąd Wojskowy 24.08.1953 utrzymał wyrok w mocy. Sąd Wojewódzki w Łodzi 06.02.1995 uznał wyrok WSR w Łodzi za nieważny. IPN Ld 6/2100 (Sr. 190/53), IPN Ld pf 15/64 t. 1 (945/III), IPN Ld pf 48/50/J (945/3), Ld 99/158 t. 9 (VII Kp 643/71), IPN BU 01820/17 t. 45 (6851/III/44), IPN BU 01917/61/J (3817/3).
Występuje w aktach sprawy karnej nr Sr. 214/53 prowadzonej w okresie 20.08.1953 - 03.09.1953 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi przeciwko grupie nastolatków oskarżonych o przynależność do Tajnej Organizacji Młodzieżowej, której członkiem był również Stefan Oczkowski. IPN Ld 6/2120 (Sr. 214/53).
Akta sprawy karnej nr Sr. 215/53 prowadzonej w okresie 20.08.1953 - 31.08.1953 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi przeciwko grupie nastolatków oskarżonych o przynależność do Tajnej Organizacji Młodzieżowej, Stefan Oczkowski występuje w sprawie w charakterze świadka. IPN Ld 6/2121 (Sr. 215/53).
Materiały kartoteczno-ewidencyjne dot. Stefana Oczkowskiego, osadzonego 12.05.1953 w areszcie UBP na miasto Łódź, 29.06.1953 w więzieniu w Łodzi, 17.10.1953 w więzieniu w Jaworznie, zwolnionego 12.05.1955. Akt osobowych osadzonego nie odnaleziono. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych, akt śledczych, sądowych oraz księgi więziennej. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych, śledczych, sądowych oraz księgi więziennej o sygn. IPN Ld 7/154.
Materiały administracyjne zawierające raporty dot. spraw prowadzonych w roku 1954 przez Wydział Śledczy UBP na m. Łódź, kierowane do Departamentu Śledczego MBP. W aktach znajdują się również dokumenty z roku 1953, m.in. meldunek z 11.05.1953 o wszczęciu śledztwa w sprawie Tajnej Organizacji Młodzieżowej, której członkowie, w tym Stefan Oczkowski, zostali tego dnia zatrzymani i przesłuchani. IPN Ld pf 10/56 (58/X).
Materiały administracyjne zawierające raporty dot. spraw prowadzonych w 1953 roku przez Wydział Śledczy UBP na m. Łódź, kierowane do Departamentu Śledczego MBP. W raporcie z 12.05.1953 zamieszczono informacje o przyjęciu z Wydziału III sprawy przeciwko kilku nastolatkom, w tym Stefanowi Oczkowskiemu, którzy zostali zatrzymani poprzedniego dnia pod zarzutem rozrzucenia w parku Źródliska w Łodzi ulotek o treści „antypaństwowej”. IPN Ld pf 10/55 (57/X).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania miesięczne szefa UBP na m. Łódź dla dyrektora Gabinetu Ministra Bezpieczeństwa Publicznego za rok 1953. Stefan Oczkowski występuje w sprawozdaniu za maj jako jedna z osób aresztowanych pod zarzutem przynależności do Tajnej Organizacji Młodzieżowej. IPN Ld pf 10/11 (11/X).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania miesięczne Wydziału V UBP na m. Łódź za rok 1953. W sprawozdaniu za maj odnotowano aresztowanie członków młodzieżowej organizacji pod nazwą Podziemna Akcja Wyzwolenia. Według zeznań aresztowanych PAW stanowiła „niższy” stopień przynależności do Tajnej Organizacji Młodzieżowej, której członkiem był również Stefan Oczkowski. IPN Ld pf 10/308 (323/X).
Materiały administracyjne Wydziału „C” KMO m. Łodzi z lat 1949-1961 zawierające opracowania, notatki służbowe i raporty poświęcone nielegalnym organizacjom i oddziałom podziemia niepodległościowego istniejącym w latach 1945-1953 na terenie powiatu łaskiego i Pabianic, m.in. Tajnej Organizacji Młodzieżowej i jej członkom, których część, w tym Stefan Oczkowski, działała na terenie Łodzi. IPN Ld pf 10/439 (514/X).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania Wydziału III WUdsBP w Łodzi za rok 1955. We wrześniu tego roku zatrzymano Stefana Oczkowskiego i przeprowadzono rewizję w jego mieszkaniu na skutek doniesienia, że angażuje się on w tworzenie nielegalnej organizacji młodzieżowej. Wstępne dochodzenie nie potwierdziło tych informacji. IPN Ld pf 10/47 (49/X).
Materiały administracyjne Wydziału „C” KM MO w Łodzi z roku 1976, zawierające opracowanie nr 224 poświęcone działającej w latach 1952-1953 na terenie Łodzi i powiatu łaskiego Tajnej Organizacji Młodzieżowej, której członkiem o ps. „Konrad” był Stefan Oczkowski. IPN Ld 030/224, IPN BU 0186/223.
Korespondencja Wydziału „C” KW MO/WUSW w Łodzi z lat 1982-1983 w sprawie udostępniania akt dotyczących osób „pozostających w zainteresowaniu” jednostek SB i MO. Materiały dot. Stefana Oczkowskiego (akta śledztwa o sygn. archiwalnej 12097/III) wypożyczył 30.03.1983 zastępca naczelnika Wydziału V KW MO w Łodzi. Akta zostały zwrócone 25.05.1983. IPN Ld 092/69 (2908/XA).
Materiały operacyjne Wydziału Śledczego KW MO/WUSW w Łodzi dotyczące osób osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych na terenie województwa łódzkiego, które skorzystały w roku 1983 z aktu łaski oraz amnestii. W notatce urzędowej z 07.09.1983 funkcjonariusz Wydziału V WUSW w Łodzi postuluje dokonanie przeszukań u trzech osób, w tym Stefana Oczkowskiego, które (jak wynikało z ustaleń operacyjnych) „w miejscach zamieszkania posiadają nierozkolportowane wydawnictwa i urządzenia powielające”. IPN Ld pf 86/27 t. 2 (1399/III).
.