Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław
Nazwisko: Zabłocki
Miejsce urodzenia: Jałowo
Data urodzenia: 02-06-1930
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa prowadzone przez PUBP Suwałki w okresie od 5.07.1952 do 28.07.1952 w sprawie Wacława Zabłockiego zatrzymanego w dn. 5.07.1952 przez PUBP Suwałki pod zarzutem pomocy oddziałowi „Bladego”/„Poręby” w postaci dostarczenia wyżywienia, kwatery oraz broni. Wobec ww. zastosowano areszt tymczasowy z terminem do 5.09.1952 i osadzeniem w więzieniu w Suwałkach. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia w dn. 28.07.1952. Wacław Zabłocki został oskarżony o to, że w okresie od wiosny 1945 do jesieni 1950 we wsi Jałowo pow. Suwałki przechowywał bez zezwolenia broń oraz że jesienią 1950 na terenie własnych zabudowań we wsi Jałowo pow. Suwałki udzielił pomocy związkowi pod dowództwem „Bladego” tj. dwukrotnie zaopatrzył członków związku w pożywienie, kwaterę oraz broń i amunicję. IPN Bi 07/1556 (KSL-13779, 2315/III).
Akta sądowe prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku/ Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie/ Sąd Wojewódzki w Białymstoku w okresie od 13.06.1952 do 30.05.1956 w sprawie Wacława Zabłockiego. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego na sesji wyjazdowej w Suwałkach z dn. 25.08.1952 skazany na karę 12 lat więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych przez 5 lat za nielegalne przechowywanie broni oraz na karę dożywotniego więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat za udzielenie pomocy oddziałowi „Bladego”. W miejsce orzeczonych kar wymierzono karę łączną dożywotniego więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat. Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku w dn. 7.08.1953 na mocy ustawy o amnestii z dn. 22.11.1952 zamienił karę dożywotniego więzienia na 12 lat. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskiego z dn. 31.05.1955 wyrok za udzielenie pomocy oddziałowi został złagodzony do kary 10 lat więzienia z utratą praw na okres 5 lat, natomiast kara łączna do 13 lat więzienia z utratą praw na 5 lat. Następnie złagodzono karę 12 lat więzienia za nielegalne przechowywanie broni do kary 6 lat i 8 miesięcy więzienia oraz orzeczono karę łączną 13 lat więzienia z utratą praw na 5 lat do kary 8 lat i 8 miesięcy więzienia z utratą praw na 5 lat. Sąd Wojewódzki w Białymstoku postanowieniem z dn. 19.05.1956 na mocy ustawy o amnestii z dn. 27.04.1956 postanowił orzec karę łączną w wymiarze 5 lat więzienia z utratą praw na 2 lata i 6 miesięcy. Postanowieniem z dn. 30.05.1956 zwolniony warunkowo z odbycia pozostałej części kary. IPN Bi 212/4818 (Sr 529/52).
Wacław Zabłocki został osadzony w Centralnym Więzieniu w Rawiczu w okresie od 26.02.1953 do 3.12.1953, gdzie przybył z Więzienia Karno-Śledczego w Białymstoku. W dn. 03.12.1953 przetransportowany do Centralnego Więzienia we Wronkach. IPN Po 3/39.
Od dn. 05.12.1953 do dn. 21.05.1954 odbywał karę pozbawienia wolności w Centralnym Więzieniu we Wronkach, po czym został skierowany do Płocka. IPN Po 3/64, IPN Po 3/72.
Teczka zagadnieniowa o krypt. "P-13" prowadzona przez Wydz. III KW MO Białystok w okresie od 22.09.1959 do 29.12.1971. Sprawa dot. badania przejawów nielegalnej działalności byłych członków AK-WiN z terenu woj. białostockiego. Wacław Zabłocki występuje w wykazie z dn. 7.04.1965 jako skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku w dn. 25.08.1952 na dożywotnie więzienia za nielegalne przechowywanie broni oraz udzielenie pomocy oddziałowi „Bladego” w postaci pożywienia i zakwaterowania oraz przekazania broni. IPN Bi 011/4/1 (85/IV).
"Charakterystyka nr 10" z dn. 28.11.1976 dot. działalność oddziału „Bladego” w latach 1949-1954 i jego likwidacji oraz materiały pomocnicze. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy na pomocnika oddziału „Bladego” z dn. 25.08.1975 dotyczący Wacława Zabłockiego. Ww. udzielał pomocy oddziałowi w postaci żywności i schronienia we wrześniu i październiku 1950 oraz przekazał oddziałowi broń w październiku 1951. Zatrzymany został przez PUBP w Suwałkach w dn. 5. 07.1952, a następnie wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 25.08.1952 skazany na karę dożywotniego więzienia. Charakterystyka została sporządzona przez Wydz. „C” KWMO Białystok. IPN Bi 019/5 t. 1-5.
.