Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Józef
Nazwisko: Barecki
Nazwisko rodowe: Baran
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 22-11-1926
Imię ojca: Józef
Imię matki: Otylia
Dodatkowe informacje:

W PPR,od 1947 roku, następnie w PZPR. Żołnierz Armii Krajowej w latach 1943-1944. Dziennikarz, studia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, przy Komitecie Centralnym PZPR, ukończył 29.10.1964 r. Redaktor naczelny "Głosu Szczecińskiego" w okresie od 1956 do 1966 roku. Następnie w "Trybunie Ludu" zastępca redaktora naczelnego od 1.10. 1966 r. do 17.02.1972, a od 18.02.1972 r. do 24.08.1980 r. redaktor naczelny. Rzecznik prasowy rządu PRL w okresie od 26.09.1980 r.do 17.08.1981 r. Redaktorem naczelnym organu prasowego rządu PRL "Rzeczpospolita" był w okresie od 17.08.1981 r. do 5.11.1986 roku, dodatkowo 1.10.1981 r. powołany przez premiera na stanowisko Dyrektora Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego "Rzeczpospolita". W latach 1987-1990 był redaktorem naczelnym miesięcznika teoretycznego i politycznego KC PZPR - "Nowe Drogi". W okresie od 17.04.1978 do 31.10.1980 r. był Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Poseł na Sejm PRL VII-IX kadencji.

Źródła: Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 3137/365, s. 2, 3-5, 41, 46, 48, dalej, ARM 3137/365, s...; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, s. 338, dalej, PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...,; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 179, 327; Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 2. Wyd. Interpress, Warszawa 1989, s. 54.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 12-12-1975 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 150, 166.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 20-07-1981 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 166, 231.
Przewodniczący Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" Warszawa Brak 24-08-1980 26-09-1980 ARM 3137/365, s. 1-2; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 236.
Kierownik Wydział Propagandy Komitet Centralny Warszawa PZPR 24-07-1986 15-12-1987 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s.130.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa operacyjnego sprawdzenia E14/1: Zapisy z kwietnia 1976 r. o zaproszeniu na przyjęcie w ambasadzie USA. Informacja Wydziału I Departamentu II dołączona do sprawy "Ararat 75", nr 42 257. Brak informacji o materiałach
Zabezpiecznie do prac MOB Karta E-14-B Data 29 sierp. 1968: Zabezp.Wydział IV Depart. III-go [zapis przekreslony] AB-III-051/68 Zabezp. do prac MOB przez Wydz. "C" Warszawa do nr jw. Brak informacji o materiałach
.