Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adolf Ludwik
Nazwisko: Liebersbach
Miejsce urodzenia: Kcynia
Data urodzenia: 06-02-1941
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczące strajku okupacyjnego w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych "Towimor" w Toruniu w 1980. A. Liebersbach, członek Prezydium Komitetu Strajkowego figuruje w uzupełnieniu meldunku z 22.08.1980, w którym znajduje się informacja od TW pseud. „Jacek” dot. ww. i 2 innych osób, pracowników Wydz. Głównego Mechanika R-3, namawiających robotników do tego, aby 21.08.1980 nie podejmowali pracy. Kontakt służbowy „JJ” przekazał informację, że ww. i pozostali członkowie Prezydium Komitetu Strajkowego podpisują wszystkie petycje. Po zakończeniu strajku został przewodniczącym Zakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w TZUO "Towimor". IPN By 081/379 (631/II)
Akta operacyjne Akta dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. toruńskiego. A. Liebersbach figuruje w »Wykazie osób, które z racji swej negatywnej postawy politycznej nie powinny być wcielone do Wojska Polskiego« sporządzonym przez Naczelnika Wydz. III „A” KWMO w Toruniu 23.01.1981 oraz w »Planach realizacji internowania wytypowanych osób z województwa toruńskiego« Wydz. Śledczego KWMO w Toruniu z 30.06.1981 i 19.09.1981. Z ww., członkiem Prezydium Strajkowego NSZZ „Solidarność” Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych »Towimor«”, który jako „jeden z pierwszych przerwał pracę i podżegał do strajku innych pracowników, a po jego zakończeniu został powołany na funkcję Przewodniczącego ZKZ NSZZ „Solidarność” planowano przeprowadzić rozmowę ostrzegawczą oraz objąć kontrolą operacyjną na terenie zakładu pracy przy pomocy TW „Jacek”. IPN By 466/1-3 (156/83)
Akta internowania Materiały dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego z terenu woj. toruńskiego. Internowany na mocy decyzji nr 43/81-OEA z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta KWMO w Toruniu z powodu „uczestnictwa w nielegalnych zgromadzeniach”. Internowanie uchylono decyzją Komendanta KWMO w Toruniu nr 43/81-26 z 8.01.1982. IPN By 082/1 t. 7 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 do ZK w Potulicach na mocy decyzji nr 43/81-OEA wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu w powodu „uczestnictwa w nielegalnych zgromadzeniach”. Decyzją nr 43/81-26 wydaną 8.01.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu wobec ww. uchylono internowanie. IPN By 97/72 (40/A/72)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Po zwolnieniu z internowania kontrolowany w ramach KE krypt. „Spawacz” z powodu „uczestnictwa w pracach nielegalnych podziemnych struktur b. NSZZ »Solidarność«”. Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Materiały złożone do archiwum 25.09.1984 pod sygn. 1266/II zniszczono 22.01.1990 w Wydz. OG WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 1266/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa prowadzonego w sprawie kolportażu ulotek na terenie Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Toruniu sygnowanych przez NSZZ «Solidarność». A. Liebersbach 16.05.1984 otrzymał zastrzeżenie wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu na wyjazd za granicę do KK ("krajów kapitalistycznych") w okresie od 19.04.1984 do 18.04.1986 z powodu kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie TZUO „Towimor”. 9.03.1984 w miejscu pracy ww. dokonano przeszukania szafki ubraniowej. IPN By 082/86 (139/III)
Akta prokuratorskie Prokuratura Rejonowa w Toruniu 8.03.1984 zastosowała tymczasowe aresztowanie, a 10.03.1984 przedstawiła A. Liebersbachowi zarzut, że „w okresie od 1983 do 03.1984 w Toruniu brał udział w pracach zdelegalizowanego Związku Zawodowego »Solidarność« organizując i zbierając składki członkowskie oraz organizując kolportaż wydawnictw tego związku na terenie Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych »Towimor«”. Prokuratura Rejonowa w Toruniu 29.03.1984 uchyliła środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu stosując dozór milicyjny. Sąd Rejonowy w Toruniu (II K-674/84) 25.07.1984 umorzył postępowanie wobec ww. uchylając dozór milicyjny na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN By 85/511
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. „Uparty” z powodu „byłej aktywnej działalności w strukturach podziemnych NSZZ »Solidarność«”. Kontrolę zakończono z powodu „zaniechania działalności”. Materiały skomasowane i złożone do archiwum pod sygn. 1266/II zniszczono 22.01.1990 w Wydz. OG WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 1266/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.