Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Buczek
Miejsce urodzenia: TARNOPOL
Data urodzenia: 26-12-1888
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Michalina
Dodatkowe informacje:

Z zaświadczenia wystawionego 25.02.1945 przez Posterunek MO w Łyszkowicach (IPN Ld 0141/149, s. 12) wynika, że wówczas jeszcze tam pełnił służbę.
Formalnie do dyspozycji komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach został skierowany 16.08.1945 - faktycznie rozkaz ten został wykonany 11.10.1945.
W karcie ewidencyjnej (499/VI) odnotowano zwolnienie 30.09.1945 w ramach reorganizacji. W przebiegu służby zachowano jej ciągłość, zgodnie ze stanem faktycznym, wynikającym z akt osobowych z okresu służby na terenie KW MO Łódź oraz akt i karty ewidencyjnej z okresu służby na terenie KW MO Katowice.
W piśmie szefa Wydziału Personalnego KW MO Katowice z 12.07.1946 (IPN Ld 0141/149, s. 35) odnotowano, że był wówczas starszym referentem Sekcji IV Wydziału Śledczego KW MO Katowice - brak formalnej nominacji.
Faktycznie stanowisko kierownika II Komisariatu MO w Bytomiu objął 15.07.1946.
W momencie zakończenia służby był w stopniu starszego sierżanta podchorążego.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
KP MO ŁOWICZ POSTERUNEK MO W ŁYSZKOWICACH MILICJANT - 18-01-1945
IPN Ld 0141.149, IPN Ka 0152/491 499/VI, 5004/VI akta osobowe i karta
KP MO SKIERNIEWICE REFERAT ŚLEDCZY SZEF - 15-02-1945
KW MO KATOWICE DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA - 11-10-1945
KP MO STRZELCE SEKCJA KRYMINALNEJ SŁUŻBY ŚLEDCZEJ KIEROWNIK - 18-10-1945
KM MO BYTOM SEKCJA KRYMINALNEJ SŁUŻBY ŚLEDCZEJ ZASTĘPCA SZEFA - 22-10-1945
KW MO KATOWICE WYDZIAŁ ŚLEDCZY, SEKCJA IV, BRYGADA INFORMACYJNO-OBSERWACYJNA REFERENT - 28-05-1946
KM MO BYTOM II KOMISARIAT KIEROWNIK - 12-07-1946 31-05-1947
.